Fem minutter med... Janne Christensen

Kom ud til patienterne og lær dem at kende i stedet for at bruge for meget af din dyrebare tid foran pc’en.

janne-christensenHvorfor valgte du at blive sygeplejerske?
”Det, der driver mit indre sygeplejehjerte, er den helt basale professionelle tilgang til omsorg for patienten.” 

Hvad var dit første job?
”På afdeling B4 i Hjørring, som var et apopleksiafsnit.”

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for ældremedicin?
”Vi ser ikke kun på, hvad arbejdsdiagnosen er, når patienterne bliver indlagt på Geriatrisk afdeling. Vi arbejder hele vejen rundt om patienten og dennes pårørende samt med hjemmeplejen for at gøre patientforløbet så godt som muligt for den ældre. En af de store milepæle, som jeg vil slå et slag for, er vores ”Målsamtale”. Den bruger vi til at forventningsafstemme med patienten og de pårørende allerede indenfor de to første døgn og tager også her hul på den videre gode udskrivelse.”

Hvem har du lært mest af i din karriere?
”Jeg kan ikke udpege en specifik person, for jeg har lært rigtig meget af de mange tværfaglige samarbejdspartnere, jeg har arbejdet sammen med over årene.”

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?
”Hun har begge ben solidt plantet i praksis. Hun kender sine patienter og deres behov og tør gå med patienten og de pårørende helt derind, hvor det kan være allersværest at være – og det kan bl.a. på Geriatrisk afdeling være, når patienten tager sit sidste åndedrag.”

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?
”Kom ud til patienterne og lær dem at kende i stedet for at bruge for meget af din dyrebare tid foran pc’en. Det er ude på stuerne, du lærer patienterne at kende, og der, du får de fleste af de oplysninger, som du har brug for.”

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?
”Det er, når jeg har været ude at se alle mine tildelte patienter fra morgenstunden. Det gør mig i stand til at træffe flere rigtige beslutninger på kortere tid, fordi jeg har set patienterne og kort har snakket med dem alle.”

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?
”At være under konstant forandring på alle arbejdsmæssige fronter. Der sker hele tiden nye ting, som vi skal forholde os til, og det er vi blevet vant til. Men nogle gange kunne det være o.k., hvis ting tog lidt længere tid, og vi fik lov at gå lidt mere i dybden med de ting, vi brænder for.”   

Hvad kan holde dig vågen om natten?
”At vi hvert år skal effektivisere 2 pct. mere, for det går ud over patienterne og kan få fatale konsekvenser for dem i form af f.eks. fejlmedicinering og nedprioriteret grundlæggende sygepleje.”

Hvad er du mest stolt af i din karriere?
”At jeg stadigvæk dagligt ved, at jeg gør en forskel for den enkelte patient inden for de rammer, jeg har til rådighed.”

Hvis du kunne ændre en ting i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?
”At vi holdt op med blindt at effektivisere, så krav- og ressource-vægtskålen stod mere lige inden for nogle parametre. Jeg mener f.eks., at et bedre arbejdsmiljø giver bedre patientforløb, vil reducere genindlæggelser og på sigt vil øge effektiviteten og mindske langtidssygemeldinger blandt personalet.”

Hvor ser du dig selv om fem år?
”Jeg ved ikke, om det er om fem år, men jeg tænker, jeg på et tidspunkt gerne vil prøve at arbejde på hospice. Det, der rykker allermest i mig, er at passe de alvorligt syge og døende patienter samt samarbejdet med de pårørende omkring det at skulle tage afsked med den døende. Efter min mening er det noget af det mest givende, man kan opleve som sygeplejerske. ”  

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?
”Jeg tror og håber på, at der kommer endnu mere fokus på trivsel og arbejdsmiljø blandt sundhedspersonalet, og at vi sygeplejersker bliver bedre til at råbe op og tage os selv alvorligt. 


Janne Christensen er 39 år og sygeplejerske på geriatrisk sengeafdeling, Regionshospital Nordjylland i Hjørring