Leder: Akutfunktioner har potentiale

2017-9-grete-christensenUdviklingen af kommunale akutfunktioner har potentiale til at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og forebygge unødvendige indlæggelser. Men der er fortsat store forskelle på, hvilke ydelser de kommunale akutfunktioner leverer, og hvordan de samarbejder med sygehus og almen praksis.

En ny undersøgelse lavet af Dansk Sygeplejeråd viser, at syv ud af 10 kommunalt ansatte sygeplejersker inden for den seneste måned har oplevet, at borgere er blevet udskrevet fra hospital til eget hjem, før de var færdigbehandlede. Det stiller store krav til sygeplejerskerne i hjemmesygeplejen, som udøver stadigt mere selvstændig og kompleks sygepleje i takt med, at der kommer flere og mere syge borgere i kommunerne. 

Mange kommuner har oprettet akutfunktioner som et tilbud til patienter med særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov. Derfor er det positivt, at Sundhedsstyrelsen har fremlagt en række kvalitetsstandarder for akutfunktionerne, som bl.a. skal sikre patienterne en ensartet sundhedsydelse, uanset hvor i landet de bor. Det kan du læse mere om i dette nummer af Sygeplejersken.

Men hvis vi skal indfri potentialet og sikre kvalitet i akutfunktionerne, er det vigtigt, at der formuleres tydelige krav om kompetencer, herunder specialuddannelse og uddannelse af avancerede kliniske sygeplejersker. Det handler om patientsikkerhed og kvalitet i pleje og behandling. 

Det er ligeledes afgørende, at der skabes viden om, hvad der virker. Det er der mangel på i dag. Derfor efterlyser vi, at forskning og evaluering bliver en vigtig del af udviklingen i den kommunale sundhedsfaglige indsats, herunder udvikling af akutfunktionerne – til størst mulig gavn for patienterne.

Grete Christensen, formand