Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Gerontologi", "Når ære er på spil", "Pseudoarbejde" og "Fascisme, en advarsel".

Nordiske perspektiver, forfattere og forskere

Gerontologi

Stinne Glasdam og Frode F. Jacobsen (red.)

Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker

Gads Forlag 2018, 464 sider – 399 kr.

Hvor er det forfriskende, at gerontologien her udfoldes ved at inddrage nordiske perspektiver, forfattere og forskere. Det kan inspirere studerende og undervisere på professionsbacheloruddannelserne og sundhedsprofessionelle, der arbejder med ældre mennesker.

Formålet med lærebogen er at give indblik i og forståelse for aldring, ældre og livet som ældre ud fra en række udvalgte perspektiver, primært i en skandinavisk kontekst. Udgangspunktet er, at det er normalt at ældes, at skrøbelighed som følge af alder er et normalt fænomen, og at det er normalt at blive ældre i den vestlige del af verden.

I del 1 kan interesserede læse om udviklingen af de skandinaviske velfærdsstater og pensionssystemer. Vigtige emner. Af de ni kapitler i denne del blev jeg mest optaget af "alder i opbrud". Her manes til et brud med den biologiske alder som markør for identitet. Del 2 rummer også indfaldsvinkler, der kan være med til at rykke. At blive gammel som LBGT-person, og hvordan livet kan se ud i frygt for at støde på homofobi eller transfobi i ældreplejen, er vedkommende.

I del 3 undersøges skrøbelighed bl.a. af Lone Grøn i kapitlet om "sårbarhed i ældrelivet mellem kategorisering og erfaring". Grøn spørger: Hvem er de sårbare ældre? Her hvor succesfuld aldring-teorien stadig bølger, undersøgte hun omgivelsernes og ældres opfattelse af sårbarhed i et etnografisk feltarbejde. Konklusionen er, at det er muligt at adressere sårbarhed i ældrelivet og at fastholde, at der i konkrete menneskeliv altid vil være et komplekst samspil mellem sårbarhed og handlekraft.

Udover Grøns kapitel har Ulla Skjødt bl.a. skrevet om ældreliv i den politiske tilrettelæggelse af boliger til svækkede ældre i et historisk perspektiv. Det sætter læserens egne forestillinger om, hvad bolig er udtryk for, og hvilke politiske mekanismer der støtter den gældende aldringsdiskurs, i spil. Det er fattiggården, alderdomshjemmet, plejehjemmet og plejeboligen. Ældre i sådanne institutioner bliver underlagt særlige vilkår og må indordne sig under både skrevne og uskrevne regler. I plejeboligen findes også uskrevne regler, der fordrer særlige kompetencer hos den ældre om at være selvansvarlig og rationelt beslutningskompetent for at kunne varetage de opgaver, der er forbundet med f.eks. at leje en lejlighed.

Udover de nævnte temaer dækkes flere felter: tøj, krop og omgivelsernes betydning i en plejehjemskontekst; ældre menneskers mad og spisesituationer i et sociokulturelt perspektiv og et kapitel om, hvordan sundhedsprofessionelt påført hjemmearbejde (hverdagsrehabilitering) gør hjemmet til et sted, der skal justeres på en bestemt måde.

Der er ikke normative handlingsanvisninger i bogen, men jeg vil påstå, at den giver anledning til kritisk refleksion over gældende praksis og retorik. Nu mangler vi blot, at gerontologi får en mere tydelig og velbeskrevet plads i sundhedsuddannelserne.

Kapitler skrevet på andre nordiske sprog end dansk er oversat.

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, Dr.PH

Hjælp til at udvikle kulturel sensivitet

Når ære er på spil

Susanne Willaume Fabricius

Når ære er på spil – En metodebog om æresrelaterede konflikter i Danmark

Frydenlund 2018, 208 sider – 269 kr. (vejl.)

Ønsker du at få et indblik ind i en ofte lukket og tabuiseret del af en gruppe menneskers liv i Danmark, og ønsker du at forstå baggrunden for æresrelaterede konflikter, så skal du læse denne bog.

Bogen giver et nuanceret perspektiv på et emne, som i medierne ofte beskrives ensidigt og stigmatiserende, og samtidig forklarer den årsager og sammenhænge i stedet for at forsvare.

Forfatteren har med mange års erfaringer inden for området skrevet en læsevenlig metodebog, som bl.a. er henvendt til studerende og fagpersoner.

Den er i høj grad relevant for sygeplejersker, da vi møder de unge og deres familier i vores sygeplejefaglige virke. På skadestuen, på gynækologiske afdelinger, i psykiatrien, sundhedsplejen og mange andre steder.

Ved at få et nuanceret perspektiv på emnet kan vi udvikle en kulturel sensitivitet, som hjælper os i mødet med den unge eller familien, der forsøger at navigere mellem kollektivistiske og individualistiske familiestrukturer. Måske møder vi dem der, hvor de har allermest brug for et empatisk øre, og her kan bogen – som både er evidensbaseret og praksisnær – være nyttig viden til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i svære etiske og følelsesladede situationer.

Bogen indeholder, ud over viden og forskning indenfor området, relevante fortællinger og citater, lovstof, konventioner og konkrete og praksisnære redskaber samt gode råd til de sygeplejersker, som møder de unge og deres familier.

Af Mathilde Hermansen, sygeplejerske, cand.cur., adjunkt på UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Meningsløshed stjæler arbejdsglæden

Pseudoarbejde

Dennis Nørmark & Anders Fogh Jensen

Pseudoarbejde - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting

Gyldendal 2018, 296 sider – 299,95 kr. (vejl.)

Bogen om pseudoarbejde er befriende læsning. Den beskriver et stort tabu: Alt det meningsløse arbejde, vi bliver sat til at udføre. Den omhandler arbejdsmarkedet bredt, både det private og det offentlige. Sundhedsvæsenet er ikke glemt.

Bogen argumenterer historisk, samfundsøkonomisk, sociologisk og psykologisk: Hvorfor arbejder vi så mange timer i vores kultur? Til glæde for hvem? Laver vi noget nyttigt?

Bogen rammer plet med fortællingen om alle de meningsløse opgaver, der er kommet til de senere år, selv i vores praktiske sygeplejefag. Den beskriver anskueligt og let genkendeligt den meningsløshed, der sniger sig ind og stjæler arbejdsglæden, ikke mindst hos sygeplejersker, der som gruppe er velopdragne og pligtopfyldende.

Jeg håber, at Dansk Sygeplejeråd ville bruge bogen som hjælp til en kritisk forståelse af, hvorfor så mange flygter fra faget.

Bogen ansporer mig til at fastholde påstanden: Vi har ressourcer nok i sundhedsvæsenet, men alt for mange af ressourcerne bruges desværre på opgaver, der ikke giver mening. Læs selv:

"... lægerne, sygeplejerskerne … har erkendt, at deres arbejde er blevet proppet med pseudo og væmmes ved det, fordi de mener, der er et rigtigt arbejde et sted, som de bare aldrig når ind til, fordi de har for travlt med at lave ingenting."

Af Stine Riegels Læsøe, sygeplejerske og sociolog, palliativ afdeling, Vigerslevhus, Valby.

Historien må ikke gentage sig

Fascisme En advarsel

Madeleine Albright

Fascisme - En advarsel

Gads Forlag 2018, 301 sider – 224,95 kr. (vejl.)

Thomas Edison hyldede ham som "Den moderne tids geni" og Gandhi som "et overmenneske". Winston Churchill svor at ville støtte ham i hans "kamp mod leninismens bestialske appetit". Aviser i Rom, hvor Vatikanet ligger, omtalte ham som "Guds inkarnation". De samme mennesker, som engang hyldede hans mindste bevægelse, endte med at hænge hans og hans elskerindes lig op i fødderne på en tankstation i Milano.

Når en af verdens mest erfarne kvinder på den politiske arena råber vagt i gevær, så bør vi lytte.

Bogen er en kommentar til de tendenser, der viser sig i det politiske liv verden over. Her bliver linjerne trukket op tilbage til 1920’erne, og hvad der førte til, at ledere kunne udvikle og styrke deres fascistiske og nazistiske regimer. Det skete mere eller mindre demokratisk, men udviklede sig til diktaturer. Gennem tilbageblik på datiden får vi indblik i, hvordan ekstrem dyrkning af populismen, drevet af folks frygt, kan ende med en enkelt herskers magtfuldkommenhed.

Vi får en personlig beskrivelse af ledere i verden, der har været på scenen i det sidste halve århundrede, nogle af dem har, på trods af deres demokratiske valg tilegnet sig mere og mere magt bygget på folks frygt for udefrakommende trusler, som lederne selv underbygger og opdyrker. De har samme holdning som Mussolini, der sagde, at mængden ikke behøver at vide; alt, hvad den skal, er at tro – og lade sig forme.

Madeleine Albright viser, hvordan vi kan forhindre, at det, der skete i 1920’erne får lov til at gentage sig, men det kræver opmærksomhed og svar på nogle konkrete spørgsmål. Så ønsker vi en gentagelse af historien fra forrige århundrede, eller?

Mens jeg sidder her, fordybet, går andemor forbi ude i haven med 10 unger efter sig, og så tænker jeg, at hvis hun klarer det, på trods af trafik og mangel på søer i nærheden, så er der stadig håb.

Af Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Kort nyt om bøger

Jesper Bay-Hansen, Anne-Marlene Henning

Hvad alle bør vide om mænd, pik, potens og parforhold

Lindhardt og Ringhof 2018, 304 sider – 249,95 kr.

Tre p’er på stribe indbyder alle til at gå i gang med at blive meget klogere på mandeliv, ja alle får ifølge pressematerialet en ultimativ guide til manden og hans partner.

Bogen er opdelt i seks dele, der gør det nemt at bruge den som opslagsbog, men sproget er indimellem lidt fortænkt, synes jeg. Piksund livsførelse … come on!

Det er et omfattende værk, den mandlige danske læge, sexolog og forfatter har skrevet sammen med den kvindelige tyske sexolog. Mange gode oplysninger både til mænd og kvinder om alt fra ligheden mellem sex og fodbold til aseksualitet og bækkenbundstræning for mænd. Mange fotografier og illustrationer, sidstnævnte forekommer dog lidt fimsede og ulidenskabelige.

Bogen kommer ikke til at ligge på konfirmandens gavebord pga. titlen, og jeg er faktisk i tvivl om, hvem der egentlig tilhører målgruppen "alle". De skal være gode læsere og vant til at sortere i et større materiale.

 

Katharina Vestre

Det første mysterium. Historien om dig – før du blev født

Turbine 2018, 172 sider – 199,95 kr.

En temmelig lang bog skrevet af Katharina og illustreret af hendes søster Linnea. En fortælling om celledeling og om, hvordan en hånd og et hjerte bliver skabt i et foster. Interessen for fostrets udvikling blev grundlagt, da søstrene skulle have en lillebror. Tegninger i en håndbog om graviditet og fødsel blev gransket nøje og gav anledning til undren over, hvordan en sær lille skabning langsomt blev til en buttet baby. Nu er der så kommet en videnskabelig populærbog om dette mysterium. Det er underholdende læsning skrevet lige ud ad landevejen med afstikkere til Aristoteles og andre notabiliteter og i tillæg beskrivelser af fostrets vækst og udvikling uge for uge. En sætning som denne:

"Til trods for alt, hvad vi mennesker kan finde på at foretage os, bidrager nyrerne til, at vi holder os forunderligt stabile indeni" kan betyde, at bogen for nogle studerende vil være et fortrinligt supplement til en anatomi- og fysiologibog.

 

Janne Friis Andersen og Kirsten Falk (red.)

Sundhedsvæsenet på tværs 3. udgave

Munksgaard 2018, 320 sider – 395,00 kr. (vejl.)

Patienten er partner, det er bogens udgangspunkt, fremgår det af pressematerialet. Det overblik, jeg forsøgte at få over indholdet i øvrigt, blev læderet af, at kapitel 1 optræder to gange, men fejlen er, at der skulle stå kapitel 9 i anden ombæring, og Aalborg Sygehus er beliggende to steder ved Limfjorden på figuren side 41. Ærgerligt.

At sundhedsvæsenet er komplekst, ses af de mange tætskrevne sider og den omfattende, ikke helt opdaterede liste på 16 forfattere og to redaktører. Der er tale om en opslagsbog, hvor det er muligt at finde f.eks. akuthospitaler, det nære sundhedsvæsen og utilsigtede hændelser. Det hele kalder på koncentreret læsning. Bogen indeholder alt, hvad man kan ønske og tænke sig om væsenet, men teksten kunne uden at miste mening strammes her og der.

Af Jette Bagh, sygeplejerske, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken

 

Emneord: 
Litteratur