5 minutter med ... Julie Nete Rasmussen

En af de værste oplevelser, man kan give patienterne, er, at man ikke har tid til dem. At de ikke tør henvende sig og spørge om hjælp, hvis de har brug for det, fordi de kan mærke, man har så travlt.”

Julie Nete Rasmussen
Julie Nete Rasmussen
Julie Nete Rasmussen, 29 år. Projektsygeplejerske, Klinisk Forskningsenhed (KFE), rigshospitalet.

Hvorfor valgte du at blive sygeplejerske?

"Det var tilfældigt. Både min mor og søster er sygeplejersker, og det svor jeg, jeg aldrig ville være. Jeg læste erhvervsøkonomi på CBS, men det var ikke lige mig. Så blev det sygeplejerske, og nu har jeg taget en kandidat som overbygning."

Hvad var dit første job?

"På Knoglemarvstransplantationsafsnittet på Rigshospitalet."

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for kræftsygeplejen?

"Jeg har praksiserfaring fra hæmatologi og arbejdet med leukæmipatienter, og det er både udfordrende og givende med de lange og komplekse forløb, og det er ofte patienter med mange eksistentielle problemstillinger. Min nuværende stilling i Klinisk Forskningsenhed, hvor jeg arbejder med kliniske lægemiddelforsøg, giver en god kombination af administrative og kliniske opgaver."

Hvem har du lært mest af i din karriere?

"Der er ikke én person, jeg har lært mest af, men der var engang en sygeplejerske, der sagde til mig: "Hvis det, du har glemt, ikke er noget, patienten kan dø af, kan det godt vente til dagen efter." Det er en vigtig pointe, som jeg har husket og kunnet bruge."

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?

"Især at man kan udvise nærvær og overskud i stressede situationer, så patienten ikke får en oplevelse af at være udsat for en instrumentel behandling. En af de værste oplevelser, man kan give patienterne, er, at man ikke har tid til dem. At de ikke tør henvende sig og spørge om hjælp, hvis de har brug for det, fordi de kan mærke, man har så travlt."

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?

"Det er vigtigt, at du spørger de erfarne, når der er en opgave, du ikke føler, du kan varetage. Det er for patientusikkert, hvis du ikke spørger om hjælp. Og det er o.k. at sige fra over for opgaver, man ikke føler sig tryg ved."

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?

"I KFE er det et stort drive for mig, at jeg medvirker til at hjælpe mennesker, som er alvorligt syge. Det kan godt være, den behandling, vi prøver af, ikke hjælper her og nu, men vi er med til at udvikle ny behandling, så vi forhåbentlig kan gøre kræftbehandling bedre i fremtiden."

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?

"Det udfordrende ved jobbet som projektsygeplejerske er, at det ikke er noget, jeg tidligere har beskæftiget mig med. Men jeg føler, min kandidatuddannelse har hjulpet mig til at løse nogle af de problemstillinger, jeg møder i min hverdag. Bl.a. fordi jeg har tilegnet mig et andet analytisk mindset."

Hvad kan holde dig vågen om natten?

"Lige nu er der ikke noget."

Hvad er du mest stolt af i din karriere?

"At jeg er med til at udvikle nye behandlingsmuligheder inden for onkologien."

Hvis du kunne ændre en ting i sundhedsvæsenet, hvad skulle det så være?

"Flere hænder og mere tid til patienterne. Der bør helt klart være mere tid til omsorg i sygeplejen, fordi meget af sygeplejen efterhånden er blevet ret teknisk instrumentelt."

Hvor ser du dig selv om fem år?

"Forhåbentlig hvor jeg er nu, for jeg er virkelig glad for mit job. Og måske beskæftiger jeg mig med noget udvikling inden for, hvordan man håndterer registrering af patientrapporterede bivirkninger, som jeg synes er et spændende område."

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?

"Patientforløbene vil blive mere individualiserede. Patienten vil ikke blive indlagt på f.eks. en hæmatologisk eller onkologisk afdeling, men i stedet kommer sundhedspersonalet til patienten og skal i stigende grad tilgodese en individualiseret behandling. Det vil kræve af sygeplejersker, at vi får et bredere kendskab til sygdomme, og som konsekvens vil der blive stillet større krav til sygeplejerskernes kompetencer."

Emneord: 
Arbejdsbelastning
Arbejdstid
Kræft
Onkologi