APN-uddannelse endelig klar

Avanceret. Den har været længe undervejs, men fra september 2019 kan sygeplejersker endelig tage en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje i Danmark.

"De skal være ude i praksis. Når f.eks. en borger med en kompleks sygdom har det rigtig svært, og man er udfordret på, hvilken behandling og forløb vedkommende skal have, er det APN-sygeplejersken, der skal gå ind og være vognstyrer. Det er dem, der skal koordinere, når ting halter mellem sygehus og kommune og praksis og kommune. De skal gå ind i dialogen med kollegaer og ledere og bidrage med forslag til forbedringer af praksis."

Title

Cand.cur.-linje på Aarhus Universitet i avanceret klinisk sygepleje (APN)

  • Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
  • Uddannelsesstart: September 2019
  • Længde: To år på fuld tid eller fire år på deltid
  • Krav: Professionsbachelor i sygepleje (eller tilsvarende)
  • Hvor: Aarhus og København (Emdrup)
  • Antal pladser: 30 i hver by
  • Læs mere: kandidat.au.dk/sygepleje

Annette Secher, ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, fortæller her, hvad hun bl.a. forventer, at en sygeplejerske, der har taget en cand.cur. med linje i avanceret klinisk sygepleje, skal kunne. For nu er det – efter et langt tilløb – sikkert og vist. Til september 2019 begynder det første hold sygeplejersker på APN-uddannelsen på Aarhus Universitet.

Læs også: Margaret tog APN-drømmen i egen hånd

Annette Secher er medformand – sammen med Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef, Aarhus Kommune – for gruppen af otte kommuner, der sammen med Dansk Sygeplejeråd har arbejdet intensivt på at få uddannelsen på benene. Og det er nu lykkedes.

"En årsag til, at vi går ind i det her, er, at vi i kommunerne oplever, at der i dag er en række opgaver, som ikke bliver løst. Eksempelvis har vi borgere, der bliver indlagt på sygehusene igen og igen, uden at nogen stopper op og reflekterer over, hvad der går galt, eller sætter sig ned og analyserer de her forløb," siger Annette Secher.

Hun peger på, at netop en APN-sygeplejerske vil kunne gøre det og opdage og ændre de uhensigtsmæssige mønstre i praksis.

Universitetsuddannelser i avanceret klinisk sygepleje findes allerede i mange lande, f.eks. USA, Australien, Canada og England. Her er APN-sygeplejerskerne selvstændigt udøvende sygeplejersker, der kan vurdere, diagnosticere og behandle akutte eller kroniske sygdomme inden for afgrænsede områder.

Disse kompetencer får de nye APN-sygeplejersker i Danmark også. De skal fortsat arbejde inden for de gældende regler i Autorisationsloven, og derfor forudsætter stillingerne et tæt samarbejde med bl.a. borgerens behandlingsansvarlige læge. På længere sigt har kommunerne et ønske om, at APN-sygeplejerskerne giver anledning til en revision af Autorisationsloven, hvor sygeplejerskerne – ligesom i ovennævnte lande – får flere selvstændige beføjelser inden for afgrænsede områder.

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse