Presset til at arbejde på fridage

Sygeplejersker tager ofte ekstra vagter i deres fritid. Hver tredje svarer i en undersøgelse, at de inden for den seneste måned har følt sig presset til at tage ekstra vagter.
Illustration: Mikkel Henssel

Hver tredje sygeplejerske har følt sig presset til at arbejde på en fridag inden for den seneste måned. Det viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd.

En af de sygeplejersker, som genkender den problemstilling, er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på onkologisk afdeling på Regionshospitalet Herning, Malene Sørensen. Hun oplever, at det er svært at sige fra, når man bliver spurgt, om man kan tage en ekstra vagt.

"Det er ikke ledelsen, som tvinger mig til at tage ekstra vagter. Presset kommer indefra. Jeg har lyst til at holde fri, men jeg ved, at jeg får dårlig samvittighed overfor mine kolleger, hvis jeg siger fra, for de er også pressede," siger Malene Sørensen.

Hun mener, at sygeplejerskers samvittighed gør det svært at sige fra.

"Vi er jo omsorgspersoner og gode til at lægge vores egne behov til side. Det kommer til gengæld én selv til gode, for kollegerne viser også hensyn," siger Malene Sørensen.

Camilla Christiansen Dyhr, sygeplejerske på akutklinikken på Amager Hospital, genkender også billedet af, at man kan føle sig presset til at tage en ekstra vagt af hensyn til kollegerne.

"Det påvirker mig, når jeg får sms’er, og jeg kan se, at det er fra arbejdet. Jeg har små børn og vil helst holde fri, når
jeg har fri, men hvis jeg ikke tager en ekstra vagt, så er der en anden, som skal tage den," siger Camilla Christiansen Dyhr, som er tillidsrepræsentant på sin afdeling.

Hun oplevede, at holdningen i en tidligere ledelse var, at de, som var fleksible og tog mange vagter, fik flere fordele end dem, som blot passede de vagter, de havde ifølge vagtplanen. De kunne f.eks. bytte sig til fri og nemmere få fri i efterårsferien.

"Her var jeg nødt til at stille spørgsmål ved, om det ikke længere var godt nok at passe sine almindelige vagter," siger Camilla Christiansen Dyhr.

Massivt arbejdsmiljøproblem

Arbejdsmiljørådgiver i konsulentfirmaet Team Arbejdsliv, Inger-Marie Wiegman, har beskæftiget sig med sundhedsgruppers arbejdstid, og hun finder det bekymrende, at hver tredje sygeplejerske inden for den seneste måned har følt sig presset til at tage ekstra vagter.

"Jeg er ikke overrasket, men det er et højt tal, som afspejler et massivt arbejdsmiljøproblem. Det vidner om en usund balance mellem arbejds- og privatliv, og man kan frygte, hvad der sker, hvis medarbejderne ikke kan holde til det. Hvis først der begynder at komme sygemeldinger, så kan det ende i en ond spiral, som forstærker problemet," siger Inger-Marie Wiegman.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse viser også, at knap hver anden sygeplejerske mener, at arbejdsmiljøproblemer bliver gjort til den enkelte medarbejders problem frem for fællesskabets problem.

"Sygeplejersker bliver presset på deres samvittighedsfuldhed, og det er netop på grund af den, man bliver ansat. Hvis man ikke kan holde til presset, er der to muligheder: enten at flygte, eller at man vælter, fordi balancen tipper. Derfor er det nødvendigt, at man i fællesskab taler om, hvordan man bedst løser et problem med arbejdspres og laver nogle regler, for det tager presset af den enkelte," tilråder Inger-Marie Wiegman.

Hun nævner, at man på nogle arbejdspladser aftaler, at det er o.k., at man ikke tager sin telefon, hvis arbejdspladsen ringer på en fridag. Eller at man kan vælge, at der er fridage, hvor det er o.k. at blive ringet op, og fridage, hvor det ikke er o.k.

Afstem forventninger

Inger-Marie Wiegman råder arbejdspladserne til at sætte medarbejdernes arbejdspres på dagsordenen til møder. Ved at skabe enighed om prioriteringer og forventninger i afdelingen lettes belastningen for den enkelte. For alene det at inddrage medarbejderne i at finde fælles løsninger kan være en del af løsningen.

"Vi oplever ofte, at negative oplevelser fylder meget, måske fordi man er meget optaget af at beskytte sig selv imod, at det skal ske igen. Det er vigtigt at få fakta på bordet, hvis lederen skal bringe et ressourceproblem videre op i systemet," siger hun.

Ifølge næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, tegner undersøgelsen et billede af, at der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på mange arbejdspladser.

"Ingen skal sidde tilbage med oplevelsen af, at et arbejdsmiljøproblem er ens eget ansvar, det er et meget vigtigt princip for Dansk Sygeplejeråd. Det er alvorligt, når sygeplejersker bliver presset på deres samvittighed i forhold til deres kolleger. Hvis de siger nej til at tage en ekstra vagt, så ved de, at det vil gå ud over deres kolleger," siger Dorte Steenberg.

Dansk Sygeplejeråds analyse er gennemført i april 2018 i samarbejde med analyseinstituttet Megafon. 4.176 medlemmer blev inviteret til at deltage, og svarprocenten var 56.

Emneord: