Mentorer tager nyuddannede i hånden

Indslusning. På Kirurgisk Afdeling på Hillerød Hospital hjælper en mentorordning nyuddannede sygeplejersker med at føle sig hjemme på afdelingen og give dem lyst til at blive i faget.
Sygeplejerske Line Hechmann (th.) er mentor for nyuddannede Sacha Verlin.
Foto: Christoffer Regild

”Vi løfter på tre,” siger Sacha Verlin. ”En, to, tre!”

Med et fast tag i lagenet får de to sygeplejersker den ældre kvindelige patient op at sidde. ”Vi skal lige måle dine værdier,” siger Sacha Verlin henvendt til patienten, mens hun fastgør en blodtryksmåler om hendes arm. Selvom den unge sygeplejerske virker rutineret, er det kun hendes anden måned som ansat på det kirurgiske modtagerafsnit på Hillerød Hospital. Det er sygeplejersken ved hendes side, Line Hechmann, som har hjulpet Sacha Verlin med at finde sig til rette blandt dropstativer og blå sengeforhæng. For Line Hechmann er en af to sygeplejersker på det kirurgiske modtagerafsnit på Hillerød Hospital, som har fået rollen som mentor. Gennem afsnittets mentorordning skal hun hjælpe afsnittets nyuddannede sygeplejersker med at få en god start, så de bliver fastholdt på afdelingen.

Den svære start

14 pct. af sygeplejersker med mindre end 3 års anciennitet har været sygemeldt på grund af psykiske arbejdsmiljøfaktorer.

Tre ud af fem sygeplejersker, med mindre end 3 års anciennitet, og som deltog i undersøgelsen, fortæller at der er høje kognitive krav. Det kan f.eks. være at træffe svære beslutninger og at skulle huske meget. De fortæller også at dette i nogen eller høj grad er et problem for dem.

Kilde: Dimittendundersøgelsen 2017, DSR Analyse

Sacha Verlin blev færdig på sygeplejerskeuddannelsen i juni og havde jobstart på Hillerød Hospital i august. Men det var ikke helt uden bekymringer, at hun mødte op på sit nye job. For på sygeplejerskeuddannelsen havde der blandt de studerende floreret mange historier om det at være ny i faget.

”Man siger, at det godt kan være skræmmende at starte, og at man i den første tid kan føle sig handlingslammet,” fortæller hun. Men det gjorde hende tryg at vide, at hun ikke var overladt til sig selv, når hun for første gang skulle iføre sig hospitalets blå uniform.

”I den første måned gik jeg hele tiden sammen med en af mine mentorer Line eller Louise. Der talte jeg ikke med i plejen, og det var virkelig rart. For jeg havde jo ikke helt fået følingen med at fange, om patienterne fejlede noget akut. Alle nye får en måned med sin mentor, og der er mulighed for at forlænge perioden, hvis man efter fire uger stadig ikke føler sig tryg på egen hånd,” siger Sacha Verlin.

Fik selvtillid i en nattevagt

Allerede efter få uger befandt Sacha Verlin sig i sin første akutte situation. I en sen nattevagt fik en patient hjertestop. Den unge sygeplejerske var på vagt sammen med den anden af sine mentorer, Louise Krogvig Jørgensen, og i samarbejde arbejdede de med patienten, indtil andet personale blev tilkaldt og tog over.

”Det viste sig, at jeg rent faktisk godt vidste, hvad jeg skulle gøre. Og jeg turde gøre det, fordi jeg ikke stod alene i det. Det gav en tryghed,” siger Sacha Verlin og fortsætter:

”Jeg fik et enormt selvtillidsboost af at stå med en døende patient og vide bagefter, at jeg rent faktisk gjorde det rigtige.”

Udover at blive fulgt af sine mentorer skal de nye sygeplejersker igennem et introprogram. I den første uge blev Sacha Verlin af sine kolleger sat ind i, hvad specialet fagligt krævede af hende, og hendes praktiske færdigheder som f.eks. at lægge PVK og tage blodprøver blev pudset af.

”Jeg har brugt enormt meget energi på at suge alt til mig og huske det. Der er jo en stor forskel på at stå som studerende og som færdiguddannet. Men alle mine kolleger gav sig god tid til at hjælpe. Efter de første 14 dage lagde skrækken sig,” siger Sacha Verlin.

Godt givet ud

Afdelingssygeplejerske på det kirurgiske modtagerafsnit, Nadja Abla, fortæller, at afsnittet har kørt med mentorordningen siden starten af 2017. Og indtil videre har det været en succes. For ifølge tal fra Kvalitet og Udviklingsafdelingen på Hillerød Hospital ansatte Kirurgisk Afdeling otte nyuddannede sygeplejersker i 2017. Og ved indgangen til 2018 var alle otte stadig i arbejde på afdelingen.

”Nogle gange er det hårdt, fordi der mangler hænder, fordi de nye ikke tæller med i plejen i den første måned. Men det er givet godt ud i sidste ende, for det gør, at folk har lyst til at blive,” siger Nadja Abla.

Mentorerne Line Hechmann og Louise Krogvig Jørgensen blev klædt på til opgaven gennem et kursus i uddannelsesafdelingen. Her fik de undervisning i, hvordan man kommunikerer konstruktivt og får de nyuddannede til at reflektere over deres fejl i stedet for bare at irettesætte dem. Men Line Hechmann mener ikke, at mentorerne og mentorordningen kan tage al æren for, at de nyuddannede trives og fastholdes på afdelingen.

”Jeg tror også det vægter, at vi har en god afdeling, og at vi er åbne overfor hinanden. Vi siger alle sammen, at nye altid kan komme og spørge, hvis der er noget, de er i tvivl om. Det er okay ikke at vide alt. Vi andre spørger jo også hinanden i et væk,” siger Line Hechmann.

Ifølge Sacha Verlin har mentorordningen hjulpet hende med transitionen fra at være studerende til at være sygeplejerske. Men hun giver Line Hechmann ret i, at alt personale på afdelingen har spillet ind.
”Selvom jeg har to mentorer, så er alle på afdelingen gode til at give sig tid til at svare, hvis jeg spørger om noget. Jeg er blevet en del af personalet ret hurtigt,” siger Sacha Verlin.

 

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen