Praktikstedet, der har det hele

Årets praktiksted. De gode oplevelser står nærmest i kø på landets praktiksteder. I hvert fald at dømme efter det rekordhøje antal indstillinger, som SLS har modtaget til årets praktikpris. I Kreds Syddanmark løb afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi på Sygehus Sønderjylland med æren foran 35 andre steder, til især sygeplejestuderende Louise Birk Thomsens store glæde.
Når sygeplejestuderende Louise Birk Thomsen (tv) stiller instrumenter frem til operationer, ledsages hun altid en erfaren operationssygeplejerske. I dette tilfælde har klinisk vejleder Lene Junker dog taget plads ved siden af hende for fotografens skyld.
Foto: Lene Esthave

Den ene dag assisterende sygeplejerske for lægen i ambulatoriet. Den anden dag sammen med anæstesien på operationsstuen og den tredje dag i hælene på oversygeplejersken.

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018

Prisen gives til et praktiksted i hver af de fem regioner, der gør en særlig indsats for at give god klinisk vejledning, skabe et godt studie- og læringsmiljø, og som har fokus på uddannelse og gode læringsmuligheder.
På baggrund af indstillingerne udvalgte en jury fem nominerede i hver region, som derefter blev sat til afstemning blandt SLS’ medlemmer i regionen.

Vinderne i 2018 er:

  • Region Hovedstaden: Børne- og ungeafdelingen (B1531), Nordsjællands Hospital i Hillerød
  • Region Midtjylland: Patienthotellet Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg
  • Region Nordjylland: Gastroenterologisk Afdeling 9Ø, Aalborg Universitetshospital i Aalborg
  • Region Sjælland: Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Afdeling O, Slagelse Sygehus
  • Region Syddanmark: Øre-Næse-Halskirurgi, Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Hverdagen som sygeplejestuderende på afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi på Sygehus Sønderjylland bugner af faglige og personlige udfordringer, mener Louise Birk Thomsen. Hun skyndte sig derfor at indstille sit praktiksted til den pris, som Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) netop har uddelt en af i hver af Dansk Sygeplejeråds fem kredse.

”Jeg føler mig hjemme og godt tilpas her. Jeg har fra start af følt mig som en del af afdelingen, og jeg har det godt med min vejleder. Alle kolleger er med til, at jeg udvikler mig fagligt og personligt. Jeg har helt sikkert fået større selvtillid her,” fortæller Louise Birk Thomsen, som afslutter sit 20 uger lange 6. semester-praktikforløb på afdelingen med udgangen af januar.

Får lov til at fejle

Afdelingen løb da også af med sejren i Kreds Syddanmark, men den var bare et af i alt 36 praktiksteder, som i år blev indstillet til praktikprisen alene her. Kreds Hovedstaden kunne mønstre samme antal, og på landsplan kan SLS melde om rekordmange indstillinger. Over 150 blev det til, hvilket glæder formand Kamilla Kjeldgaard Futtrup.

“Det vidner om, at mange sygeplejestuderende har gode oplevelser ude i praktikken, hvor sygeplejerskerne har været optaget af de studerendes mulighed for at lære de færdigheder, som ikke er muligt på skolerne,” siger hun.

I sin indstilling med overskriften ”Praktikstedet, der har det hele” beskriver Louise Birk Thomsen netop mange af de gode oplevelser, hun har haft: ”Jeg har været med til operationer, hvor en læge underviste mig omkring den forestående operation. Under operationen blev der undervist i, hvad man kunne se på operationsskærmen. Det var en super oplevelse, og jeg fik rigtig meget ud af det.”
Hun lægger også vægt på, at det er utroligt let at blive en del af det tværfaglige samarbejde, der dominerer i afdelingen. Både sekretærer, sygeplejersker, assistenter og læger er gode til at tage sig af de studerende og svare på spørgsmål.

Louise Birk Thomsen og Lene Junker
Louise Birk Thomsen sætter stor pris på, at klinisk vejleder Lene Junker altid har tid til hende, hvis hun har brug for at snakke eller hjælp: ”Jeg får super god feedback på opgaver, og hvad jeg skal arbejde videre med,” siger hun.
Foto: Lene Esthave
”Man får lov til at være sygeplejestuderende, man får lov til at fejle, og man får lov til at lære nye ting og få succesoplevelser med dette,” siger hun.

Konstant feedback

Afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi modtager sygeplejestuderende fra både 1., 2. og 6. semester samt erhvervspraktikanter, fortæller klinisk vejleder på 10. år, Lene Junker. Hun er overbevist om, at mange studerende ofte først lærer, når de begår fejl. Og netop det er der rig mulighed for at gøre i trygge rammer på afdelingen, der både har operationsstuer og ambulatorium.

”Når man laver fejl, bliver man mere bevidst om sine kompetencer, og som studerende er man aldrig alene her. De første fire uger indgår man som regel i et team på operationsgangen, hvor man stille og roligt bygger sine kompetencer op. Og i ambulatoriet samarbejder man tæt med lægerne. Der er altid erfarne kolleger, der lytter med. Det kan virke lidt akavet på nogle. Man får konstant feedback på sine ting, og det kan være grænseoverskridende,” siger hun.

Lene Junker er stolt af at have vundet praktikprisen i Kreds Syddanmark:

”Jeg er vældig glad for, at de studerende er glade for at være her og mener, vi er værdige til prisen. Men vi er godt nok også glade for dem. De unge mennesker er med til at holde mig i gang. De kommer med ny viden og udfordrer mig i forhold til min faglighed, ligesom jeg har pligt til at udfordre dem.”

De skal lære systemet at kende

Lene Junker vil på ingen måde tage hele æren for det gode lærings- og uddannelsesmiljø, som prisen hylder. Tre af sygeplejerskekollegerne har også en fortid som kliniske vejledere, og der er ”stor erfaring på afdelingen”:

”Vi er mange, der har været her længe. Det gør nogle gange livet lidt lettere både for mig og de studerende. De kan mærke, at de er velkomne, og at der ikke er nogen, der er bange for at have dem med,” siger hun.

Som klinisk vejleder ser Lene Junker også en stor opgave i at ruste især de 6. semester-studerende til at kunne begå sig organisatorisk og ledelsesmæssigt.

”Det er vigtigt, at de kan navigere i systemet, når de skal ud og have et arbejde lige om lidt. Vi bruger meget energi på at finde ud af, hvad man kan bruge lægen til, og hvem der har ansvar for de forskellige funktioner, f.eks. hygiejne og søvn. Er man i tvivl om noget, skal man vide, hvor man kan få svar henne.”

Emneord: 
Praksisstudie
Sygeplejestuderende