Stor lønsejr på AUH

11 millioner kroner til at hæve og udligne lønninger på Aarhus Universitetshospital. Sådan lyder den nye aftale om lokalløn, der skal gøre op med uretfærdige lønninger og uhensigtsmæssige jobskifter.
11 millioner kroner mere til sygeplejerskerne på AUH. Det er resultatet af den lokallønsaftale, som fællestillidsrepræsentant Jakob Gøtzsche (billedet) sammen med sine FTR-kolleger og Kreds Midtjylland har forhandlet sig frem til.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Der er udsigt til ekstra penge i lønposen for de erfarne sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital (AUH). Forhandlingerne om lokalløn er faldet på plads, og der er forhandlet en lønpulje på 11 millioner kroner, der skal være med til at hæve lønnen og udligne lønforskelle.

”Det er to-tre gange så meget, som vi plejer at få forhandlet. Det er et kvantespring og den største lønstigning generelt i lokallønsforhandlingerne siden 2014,” siger Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på AUH.

Fællestillidsrepræsentanterne har gennem mange år kæmpet og arbejdet strategisk for at opnå dette resultat i samarbejde med Kreds Midtjylland.

Tilbage i 2014 blev der udarbejdet en kompetencemodel for sygeplejersker på i alt fem trin, der bl.a. skulle sikre en ensartet model for sygeplejerskernes kompetenceløn, når de fire aarhusianske sygehuse fusionerede.

”Problemet var, at pengene til at sikre kompetencelønstigningerne ikke fulgte med. Nogle år har vi fået forhandlet lidt, andre år har der været helt lukket. Så mange sygeplejersker har ikke fået det kompetencetillæg, de var tiltænkt,” forklarer Jacob Gøtzsche.

Dermed opstod der et ”lønspænd” i udmøntningen af kompetencelønnen på de enkelte trin således, at man på trin 3 fik mellem 10.000 og 18. 000 kr.

Det fik FTR’erne og kredsen til at sætte ind på lønnen et andet sted. Nemlig ved at forhandle, at nyansatte fik honorering for medbragte kompetencer.

”Det har betydet, at en nyansat sygeplejerske kan tjene mere end kollegaen på samme kompetenceniveau. Fordi den ene er nyansat, og den anden har været ansat længe,” forklarer Jacob Gøtzsche.

Det var netop det, der skete for de to sygeplejersker Lisbeth Østergaard og Helene Frøkjær, der i begyndelsen af året sagde deres stillinger op, i protest mod at de tjente mindre end nyansatte kollegaer. De tog til Norge, kom hjem og blev ansat igen. Og fordi de var nyansatte, fik de forhandlet deres løn og blev indplaceret med et kompetencetillæg, der svarede til deres kompetencer.

”De to sygeplejersker har helt sikkert været en katalysator i det at få opfyldt målet for den strategi, vi har valgt. Men de er langt fra de eneste, der har sagt op og er flyttet afdeling eller skiftet job for at få en lønstigning. Til sidst har det været så stort et problem, at flere stemplede ud, end der kom ind, hvilket jo har givet et kæmpe pres. Det har ledelsen ikke kunnet sidde overhørig. Det var efterhånden blevet dyrere, at folk skiftede job. Så i et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv var det en mere rentabel løsning at forhandle fuld udmøntning på trin tre og fire,” siger Jacob Gøtzsche.

Strategien har virket. Den sikrer, at alle på kompetenceniveau 3 og 4 får et fast beløb på 21.646 og 28.861 kr. per 1.1.2020. Trin 5 har været forhandlet hjem tidligere og ligger på 36.076 kr.

Sygeplejefaglig direktør på AUH, Inge Pia Christensen, ønsker ikke at kommentere den nye lokallønsaftale. 
 

Emneord: 
Løn