Træk advarsler tilbage og betal erstatning

Ny rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed retter hård kritik af ledelsen på Botilbuddet Fangelvej i Odense efter en beboers dødsfald. Dansk Sygeplejeråd kræver erstatning til fyret sygeplejerske.
Line Gessø Hansen, kredsnæstformand i DSR Kreds Syddanmark, kritiserer kommunen for at have kørt en “heksejagt” på de ansatte Botilbud Fangelvej. I stedet burde man fra begyndelsen have prøvet at se, hvad man kunne lære af den tragiske sag, mener hun.
Foto: Niels Svalebøg

Dommen fra kommunen var entydig, da ansvaret skulle placeres, efter at en 50-årig kvinde døde – formentlig af medicinforgiftning – på Botilbud Fangelvej i Odense i maj: fire fyringer og otte advarsler til personalet. Ledelsen blev frikendt.

Men en tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår nu fast, at ledelsen har et stort ansvar i sagen for utilstrækkelige instrukser om medicinhåndtering. Ifølge rapporten er instrukserne ikke tilpasset de lokale forhold, og de beskriver ikke, hvordan personalet skal kontrollere, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen.

Det stemmer overens med det, som en af de fyrede, sygeplejersken A., sagde til Sygeplejersken i september, da de første oplysninger om uklare instruktioner kom frem:

“Jeg fulgte de instrukser og retningslinjer, som var tilstede, og som var udarbejdet af ledelsen. Jeg er nu blevet klar over, at ledelsens forventninger til de yderligere sygeplejefaglige opgaver ikke er beskrevet fyldestgørende og klart.”

Line Gessø Hansen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark, påpeger over for Fyens Stiftstidende, at den nye rapport konkluderer, at instrukserne til personalet ikke har været fyldestgørende. Derfor falder problematikken ikke tilbage på den enkelte, men på bostedet og ledelsen.

Vil have erstatning til fyrede

“Vi ønsker derfor, at kommunen trækker advarslerne tilbage og giver erstatning for tort og svie til dem, der er blevet afskediget. Vi ønsker, at kommunen lærer af den her situation og i højere grad får fokus på, hvordan beboerne får et godt og sikkert liv,” siger Line Gessø til avisen.

Hun kritiserer kommunen for at have kørt en “heksejagt” på de ansatte. I stedet burde man fra begyndelsen have prøvet at se, hvad man kunne lære af den tragiske sag.

Ledere tavse om forældede instrukser

TV2/Fyn afdækkede i begyndelsen af november, at en forløbschef, en socialoverlæge og en chefkonsulent havde kendt til, at der lå forældede instrukser på Botilbuddet Fangelvej. Instrukser, der ikke tydeligt gjorde personalet opmærksom på, hvordan de skulle reagere på de symptomer, som den nu afdøde kvinde viste i dagene op til sin død. Instrukser, der skulle have været fjernet allerede i sommeren 2018.

De forældede instrukser, som de tre medarbejdere ikke fortalte om, viser ifølge TV2/Fyn, at der på ledelsesniveau ikke var handlet korrekt for at sikre, at de ansatte på Fangelvej havde de rette instrukser at orientere sig efter.

Dette kom ikke frem efter dødsfaldet, og medarbejderne fik det fulde ansvar for forløbet op til kvindens død.

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø