Delpension kan forlænge arbejdslivet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Syd har indledt drøftelser med ledelserne på Odense Universitetshospital og Odense Kommune om, hvordan sygeplejersker med fordel kan forblive på arbejdsmarkedet, f.eks. gennem delpensionsordningen.

De seneste års pensionsreformer hæver gradvist aldersgrænsen for alle arbejdstagere i forhold til at kunne gå på pension. Målet er, at alle, heriblandt også sygeplejersker, skal forblive længere tid på arbejdsmarkedet.

En mulighed for sygeplejersker for at forblive på arbejdsmarkedet ud over pensionsalderen er den såkaldte delpensionsordning. Her kan arbejdsgiver og arbejdstager aftale en blød overgang på vejen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse.

Ordningen er indgået allerede i 2013 i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og pensionsselskabet PKA, men kendskabet til ordningen er meget begrænset. En opgørelse foretaget for nylig af Danmarks Radio viser, at i hele landet er der i øjeblikket kun 19 sygeplejersker, som benytter ordningen.

En fordel for alle parter

John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Syd, fortæller, at han og kredsen igennem mange år har gjort meget ud af ved møder og på anden måde generelt at fortælle medlemmerne om, at de skal forberede pensionisttilværelsen tidligt i arbejdslivet. Og nu vil kredsen indlede en ordentlig orientering om delpensionsordningen.

”Mange sygeplejersker er glade for at gå på pension, i hvert fald de første tre måneder, konstaterer John Christiansen, men henviser til, at mange ny-pensionerede sygeplejersker hurtigt oplever et tab af identitet, når de har forladt arbejdsmarkedet.

Derfor ser han store fordele for alle parter i ordningen. Arbejdsgiverne kan fastholde arbejdskraften, og medlemmerne kan trappe langsommere ud af arbejdslivet. Og Dansk Sygeplejeråd Kreds Syd har netop indledt drøftelser med ledelserne i såvel Odense Kommune som Odense Universitetshospital om at udbrede kendskabet til delpensionsmulighederne. Flere hospitalsledelser i kredsens dækningsområde har efterfølgende vist interesse for sagen.

Højere pensionsudbetaling

Delpension kan komme på tale for alle medlemmer i pensionskassen PKA fra det øjeblik, de er berettiget til at gå på pension. Vælger man at fortsætte med at arbejde f.eks. 50 pct., vil man modtage 50 pct. af sin pension. Den ikkeudbetalte pension forbliver på kontoen og forrentes efter gældende regler. Desuden indbetales der fortsat pension af den løn, man får for sit deltidsarbejde. Det giver på længere sigt alt i alt en højere pensionsudbetaling for det enkelte medlem.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, oplyser, at sygeplejersker er velkomne til at kontakte PKA for yderligere oplysninger og rådgivning.

Emneord: 
Arbejdsmarked