Uklarhed om ytringsfrihed

Et udkast til en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra Justitsministeriet har fået hård kritik af fagbevægelsen, herunder Dansk Sygeplejeråd. Men nu tyder alt på, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er klar til at revidere teksten.
Illustration: Morten Voigt

Meget peger på, at justitsminister Søren Pape Poulsen har tænkt sig at lytte til den kritik, der er haglet ned over det udkast til en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som ministeren sendte i høring tidligere på året.

I hvert fald har Justitsministeriet efter et samråd om sagen indkaldt en række fagforeninger – herunder Dansk Sygeplejeråd – til et møde til maj for at drøfte det kapitel, som er blevet kritiseret for direkte at forringe ytringsfriheden.

Det drejer sig bl.a. om en indledende formulering, som i den eksisterende vejledning slår fast, at ”offentligt ansatte som udgangspunkt frit kan videregive ikkefortrolige oplysninger til f.eks. pressen”.

I udkastet til den ny vejledning er det slettet og erstattet af en række overvejelser, som offentligt ansatte skal gøre sig, inden de ytrer sig. Bl.a. hvad formålet er, og at ”modstående hensyn” skal inddrages, herunder om oplysningerne kan få negative konsekvenser for myndigheden.

Men som Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, slår fast i sit høringssvar, er det ”efter vores opfattelse ikke en beskrivelse af gældende ret”.

I høringssvaret opfordrer Dansk Sygeplejeråd Justitsministeriet til at fastholde strukturen fra den gældende vejledning, så det klart fremgår, at offentligt ansatte frit kan videregive ikke-fortrolige oplysninger.

Blandt kritikerne er også Oluf Jørgensen, jurist, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

”Man kalder det en præcisering, men enhver, der læser den nye vejledning, vil kunne se, at det bliver mere uklart med de tilføjelser, som Justitsministeriet vil have. Den eksisterende vejledning er ellers prisværdigt klar. Bliver den nye gennemført, frygter jeg, at det bliver endnu dårligere med ytringsfriheden,” siger han.

Ifølge Søren Pape Poulsen er det dog ikke meningen.

”Det har aldrig været hensigten at indskrænke ytringsfriheden, men alene klargøre, hvad der allerede gælder i dag,” udtaler han til Information.

Det er Ombudsmanden, der har bedt Justitsministeriet om at præcisere, hvornår man som offentligt ansat må videregive ikkefortrolige oplysninger. Det sker efter sagen om den københavnske borgmester Anna Mee Allerslevs (R) skatteyderbetalte bryllupsfest. Medarbejderne fik kritik for, at et dokument var lækket til pressen, hvilket ifølge Ombudsmanden var uberettiget. Han reagerede bl.a. ved at kræve tydeligere retningslinjer.

Læs også temaet om ytringsfrihed i dette nummer af Sygeplejersken

Emneord: 
Ytringsfrihed