Dengang: Ikke brug for at drøfte værdier

Sygepleje var et kald, og sygeplejens etik handlede om sygeplejerskens adfærd og karakteregenskaber.
Arkivfoto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

6-2019_dengang_fuldt-foto


For 100 år siden lå sygeplejens værdier fast. Sygepleje var et kald, og sygeplejens etik handlede om sygeplejerskens adfærd og karakteregenskaber.

Sygeplejersker skulle udvise venlighed, sanddruhed, pålidelighed, selvbeherskelse, tålmodighed, selvforglemmelse og absolut lydighed.

Hele hendes liv og væsen var fast knyttet til hendes gerning, og det blev beseglet med sygeplejerskeløftet, der begynder: ”Jeg forpligter mig overfor Gud og i Nærværelse af denne Forsamling til at leve mit Liv i Renhed …”

Herefter var der ikke brug for at drøfte yderligere værdier i hverken ledelse eller styring.

Emneord: 
Sygeplejens historie