Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Læring mellem udvikling og tilpasning", "Barnet", "Livet er et mirakel" og "Sygepleje i det nære sundhedsvæsen".

Fra ren påfyldning til helhedstænkning

Læring mellem udvikling og tilpasning

Knud Illeris
Læring mellem udvikling og tilpasning
Kritiske og afklarende bidrag 2007-2018

Samfundslitteratur 2019, 252 sider – 299 kr. (vejl.)

I 1984 ændrede min idé om karriereforløb sig brat. Det skyldtes bogen: ”Modkvalificeringens pædagogik – Problemorientering, deltagerstyring, eksemplarisk indlæring” skrevet af Knud Illeris. Jeg deltog i institutleder for DISS Agnes Bjørns første kursus i ”Forskning for sygeplejersker”.

Jeg indså, at prægningen i sygeplejen begynder med det første møde under uddannelsen, hvor idealer og drivkraft endnu ikke er blevet tromlet ned af velmenende, men ofte begrænsende vejledere, som ved bedre.

Så fremtiden blev undervisning fremfor ledelse.

Knud Illeris er fyldt 80 år, og i den anledning udkom denne bog med en artikelsamling skrevet i tidsrummet 2007-2018.

Artiklerne bliver indledt med en historisk gennemgang af læringsteorier. Bogen viser, hvordan teorierne har udviklet sig fra idéer om ren påfyldning over en helhedsorienteret tilgang frem til nu, hvor det pædagogiske idégrundlag må kæmpe mod den politiske begejstring for ”New Public Management”.

Begrebet livslang læring bliver set gennem den psykologiske og biologiske udviklingsproces fra barn til den modne persons tagen ansvar for egen læring. Man kan ikke opnå meningsfuld læring gennem dannelsesdefinitioner og snævre fagbundne målinger, men gennem mulighed for at se sammenhænge, der kobler teori og praksis.

Så hvad er kompetence, hvorfor udvikles den, hvordan måles den, og hvilke faldgruber ligger der i at ville leve op til internationale standarder, der bygger på vidensøkonomi?

Forskellige læringsformer bliver gennemgået, og forfatteren præsenterer begrebet ”ikke læring”.  Der er fokus på kognition, læring og barrierer. Motivation og læringsmiljø hænger sammen, så hvordan bygger man bro mellem forskellige læringsrum?

Hvad er det specielle ved voksenlæring? Og hvordan kan den foregå på en arbejdsplads? Når læring sættes ind i et dansk samfundsperspektiv, kommer vi vidt omkring og ikke uden om Grundtvig.

Til sidst sættes skabelsen af en omfattende sammenhængende teori om læring ind i et udviklingsperspektiv. Denne udvikling trues i dag af den politiske idé om konkurrencestaten, hvor krav om maksimal økonomisk effektivitet giver grobund for en lang række målinger og tests for at leve op til myndighedernes forskellige reformer og beslutninger, og uddannelsesinstitutioner samles i store produktionscentre, hvor frie initiativer, der ikke falder inden for denne konkurrencetænkning, bliver kvalt og de studerendes og lærernes indflydelse stækket.

Det spørgsmål, jeg sidder tilbage med, er: ”Henviser omslagets billede af en kamæleon til politikernes omskiftelighed i forhold til tendenser i den internationale samfundsudvikling (læs New Public Management), eller er det en illustration af, hvordan uddannelsesinstitutioner giver køb på deres egen faglighed og professionalitet for at tækkes de bevilgende myndigheder, som gerne ser den helhedsorienterede faglighed forsvinde til fordel for en effektivitetsorienteret tænkning, hvor kvantitet har forrang for kvalitet?”

Af Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Moderskabets hjerte og smerte

Barnet

Kjersti Annesdatter Skomsvold
Barnet
Grif 2019, 128 sider – 199,95 kr.

“På fødestuen sagde jordemoren hårdt, det eneste hun sagde, var: Det hjælper ikke at skrige. Jeg mistede modet, for hvad skulle så hjælpe mig?”

Citatet er fra starten af romanen, hvor en mor fortæller sit spædbarn om fødslen af hendes bror. Vi hører om dagene på fødeafdelingen, hvor kvinderne går rundt med små bitte skridt i gammelmandsbleer med børnene i gennemsigtige plastbokse, med flossede brystvorter, og beder til, at mælken snart må komme.

Fødselsdepressionen sniger sig ind allerede i graviditeten: ”... jeg gav tristheden til barnet, hver dag.” Efter fødslen er tristheden fortsat en følgesvend sammen med søvnløsheden og angsten for at gøre barnet fortræd:

”Kan vi bolte altandøren fast, bolte vinduerne fast?” Glæden vender tilbage med det lille nye barn, som kommer halvandet år efter det første: ”… det lykkedes mig at overlade mere af ansvaret for, at du levede, til dig.”

Med glæden følger forsøget på at forstå, hvad der skete ved første barns fødsel og forskellen på forløbet anden gang: ”… jeg skal ikke dømme mig selv, for jeg havde jo lige fået mit første barn, en førstegangsmor er fuldstændig i naturens vold.”

Romanen beskriver på smukkeste vis moderskabets hjerte og smerte. Graviditet, fødsel, spæd- og småbarnstid. Familielivet som en dansk sommer, skyer fulgt af byger og solstrejf.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Kloge kvinder rundt om Gud og galakser

Livet er et mirakel

Anja C. Andersen & Anna Mejlhede
Livet er et mirakel
Politikens Forlag 2019, 312 sider – 250 kr.

”Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå”.

Dette velvalgte Søren Kierkegaard-citat afslutter bogen om livet som et mirakel. Gennem syv år har to kloge kvinder, en astrofysiker med speciale i stjernestøv og en sognepræst ved Holmens Kirke, drøftet eksistentielle spørgsmål.

Hen over bogens hundredvis af sider deler de rundhåndet ud af deres naturvidenskabelige og teologiske indsigt. Koblet til deres personlige historie bliver læseren kastet fra universets svært forståelige ”mørkt stof” til menneskelivets kærlighed, lidelse, nød og død.

Elegant pendulerer de samtalen mellem den sparsomme naturvidenskabelige viden på området og relevante bibelske fortællinger. Fordyber sig i galakser, lysår, skvulp i rumtid og Guds ubegribelige tilstedeværelse.

Undervejs opstår erkendelse af et videnskabeligt sammenfald mellem Big Bang-teorien og skabelsesberetningen. Og døden får sin plads. Både den enkeltes og jordens død om ca. fem milliarder år. Ind sniges kristendommens budskab om tilgivelse og kærlighed.

De to forfattere enes om, at budskabet trøster den døende, ofte mere end Newtons love.

En relevant bog for sygeplejersker? Indtil Center for Kliniske Retningslinjer kommer på banen med retningslinjer for åndelig omsorg, er bogen en kærkommen gave.

Af Jorit Tellervo, sygeplejefaglig udviklingskonsulent.

En rigtig fornuftig introduktions- og inspirationsbog

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

Ulla Skødt og Inge Jekes (red.)
Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
Gads Forlag 2019, 335 sider – 299 kr.

Med et friskt og opdateret pust tilfører denne bog en fin introduktion til kommunal sygeplejepraksis og denne praksis’ rolle og ansvar i det nære sundhedsvæsen.

Bogens brede og forskelligartede vifte af emner fremhæver på fineste vis de centrale krav, der stilles til nutidens kommunale sygeplejepraksis og skildrer den udvikling, som kommunal sygeplejepraksis har gennemgået siden dens oprindelse.

Hermed fastslås og perspektiveres bogen igennem en anerkendelse af kompleksiteten indenfor kommunal sygeplejepraksis.

Bogens redaktører lykkes med at lade en aktuel praktisk case fra en hjemmesygeplejerskes arbejdsdag udgøre den røde tråd igennem alle bogens kapitler. Bogen har et meget fint og læringsmæssigt befordrende samspil mellem praktiske eksempler og teoretiske perspektiver.

Refleksionsspørgsmål i slutningen af hvert kapitel fungerer godt, og sammen med en fin og solid underbygning med konkrete henvisninger til referencer bliver læseren stimuleret til yderligere refleksion over egen praksis, udover hvad der kan læses i bogen.

Kapitlernes indhold er meget aktuelle i relation til Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje, og emnemæssigt taler bogen ind i pensum og læringsmål for denne uddannelse.

Kapitlet om måltider og ernæring fremhæves på interessant vis med spor tilbage til Florence Nightingales optegnelser over sygepleje og pointerer, hvordan sygeplejersken i den nutidige kommunale praksis stadig er forpligtet til at tage ansvar for og observere borgerens måltidsaktiviteter, når hun kommer i hjemmet. Pointen hermed er at fremhæve madens helende effekt på mennesket som motivation for at udøve en helhedsorienteret, borgernær sygepleje.

God læselyst!

Af Vibeke Høgh, sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d., sundhedsfaglig udviklingskonsulent, Ældre og Sundhed, Aalborg Kommune.

Kort nyt om bøger v/ Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Bille Sterll
Når maden tager magten. En bog om spiseforstyrrelser
Pressto 2019, 270 sider – 299 kr.

Bogen fortæller, hvad en spiseforstyrrelse er, hvad enten der er tale om anoreksi, bulimi eller tvangsspisning. Den indeholder både cases og interview med behandlere.

Den bærende case beskriver Elham, en ung kvinde på 30 år, som dør af sin spiseforstyrrelse efter at have været syg siden teenagealderen. Interview med hendes forældre fortæller en historie om at komme til Danmark som flygtning, falde til og om den perfektionisme, der var en del af Elhams personlighed.

Hun bliver kastebold mellem forskellige psykiatriske afdelinger, bosteder og behandlingssteder, men bliver gradvist dårligere, og familielivet skranter pga. afmagt og skænderier.

Behandlingen af spiseforstyrrelser er i dag baseret på ambulant behandling og involvering af forældre, men det stiller samtidig store krav til familien, som kan føle vrede, magtesløshed og pres fra den syge og fra behandlingssystemet. Bogen viser det hele. Råt for usødet.

 

Barbara Hoff Esbjørn & Sonja Breinholst
Min første bog om CBT med børn. Kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde
Akademisk Forlag 2019, 272 sider – 299,95 kr.

Hvad betyder titlen, spurgte jeg mig selv, da jeg fik bogen i hånden. Svaret kommer i begyndelsen af bogen: Cognitive behavioural therapy.

Det er sikkert ikke nogen overraskelse for personer, som skal i gang med et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb med et barn for første gang, men irriterende for ikke indviede.

Når det er sagt, er det en brugbar bog, klar i spyttet og med en tydelig opdeling mellem de tre dele, den består af. Den indeholder mange gode eksempler på den struktur og de teknikker, man skal anvende for i samarbejde med barn og forældre at få styr på det problem, der har fået familien til at søge hjælp. Sproget er tilgængeligt og bogen absolut hjælpsom.

På en af de sidste sider anbefaler forfatterne at søge uddannelse og supervision på arbejdet som børneterapeut, men hvem er mon præcist bogens målgruppe? Nye og erfarne terapeuter hedder det. Hvor nye, hvor erfarne?
 

Sarah Krøger Ziethen, Cecilie Hiline Christensen
Når du siger farvel. En bog til unge der har mistet
Eksistensen 2019, 80 sider – 129 kr.

En præst og en sygeplejerske har begået en lille og meget intens bog til unge, der har mistet et menneske, de elskede eller holdt af. En far, en mor, en bedstefar eller en god ven måske. Bogen skelner mellem de unges egne fortællinger om at miste, generelle oplysninger om tab og sorg og spørgsmål til refleksion.

Et par sider med ”Sådan har vi gjort” om de ritualer, der er indført i familierne for at fastholde mindet om den døde og hans eller hendes betydning, er inspiration til andre, som står overfor at skulle finde på en meningsfuld måde at mindes på. ”Vi tænker på dem, vi har mistet, når vi holder jul. Kl. 19 er vi stille i et minut. Det har vi gjort, siden min mor døde.” Sådan siger Helene.

 

Emneord: 
Litteratur