De stiller op til valg

12 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd stiller op til Folketinget. Her kan du se, hvem de er. De har svaret på spørgsmålet ”Hvad ser du som den største udfordring på sundhedsområdet i dit område?

Christine Dal

Christine Dal
Venstre
Københavns Omegns Storkreds

Den største udfordring er den forfejlede prioritering af vores sundhedsprofessionelles tid og ressourcer.

Vi skal have et opgør med den måde, vi tænker økonomi og sundhedsvæsen på, med en ny værdibaseret styring, og så skal vi have bedre normeringer.

 

Katri Søgaard

Katri Søgaard
Det Konservative Folkeparti
Sydjyllands Storkreds

Opgaverne i sundhedsvæsenet bliver stadig mere komplekse, men vi må ikke glemme den grundlæggende sygepleje.

Vi har samtidig en stor udfordring, når hver 7. nyuddannet sygeplejerske bliver sygemeldt – det skal vi tage alvorligt og gøre noget ved.

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt
Kristendemokraterne
Sjællands Storkreds

At der er sket så store nedskæringer på sygeplejen og normeringerne på de afdelinger, der har de mest plejekrævende patienter indlagt.

Det samme gør sig gældende i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og i den basale grundlæggende sygepleje, som sosu’er og assistenter varetager ude i kommunerne.

Den flugt, der er fra sygeplejefaget, bekymrer mig allermest, og det nytter ikke kun at uddanne flere sygeplejersker, hvis der ikke samtidig bliver opnormeret på afdelingerne, så de studerende kan få en ordentlig oplæring.

Nedskæringerne mærkes både i den primære sektor, i psykiatrien og på de somatiske sygehuse, og det er rigtig slemt lige nu med langtidssygemeldinger pga. stress og overbelastninger.

Hver 7. nyuddannede sygeplejerske er sygemeldt p.t.

Charlotte Poulsen

Charlotte Poulsen
Socialistisk Folkeparti
Sjællands Storkreds

De største udfordringer i mit område er, at der er rigtig langt til hospitaler, det rammer befolkningen i vores område.

Transportlængden umuliggør det for mange borgere at besøge deres pårørende, når de er indlagt.

Nedskæringen af sygeplejersker i vores arbejdsområder betyder, at der skal løbes stærkere, og de tilbageblevne skal klare flere opgaver end tidligere.

Arbejdsmiljøet på afdelinger presses.

Der findes afdelinger, hvor der ikke længere er muligheder for at rekruttere sygeplejersker og vikardækning er den eneste løsning.

Margit Lund-Cramer

Margit Lund-Cramer
Kristendemokraterne
Fyns Storkreds

Nedlæggelse af regionerne og en ny sundhedsreform vil sætte et i forvejen udsultet sundhedsvæsen til tælling.

Problemet er ikke manglende sammenhænge, men at sygeplejersker og tværprofessionelle samarbejdspartnere ikke har den fornødne tid og tilstrækkelige kollegaer til at udføre et stykke fagligt forsvarligt samarbejde.

Problemet er økonomien, der skal rettes op.

Det er fint at ansætte flere sygeplejersker (og læger), men der skal være anstændige muligheder for uddannelse og klinisk praksis. 2 pct.-besparelserne, som har lagt sundhedsvæsenet øde, skal standes inden for uddannelsesområdet.

Vi har i det hele taget ladet NPM og Excel-ark overtage det faglige skøn.

De stiller også op

I forrige nummer af Sygeplejersken, nr. 6/2019, blev følgende syv kandidater præsenteret:

Anne Grete Kamilles
Alternativet
Sjællands Storkreds

Else Kayser
Enhedslisten
Østjyllands Storkreds

Flemming Møller Mortensen
Socialdemokratiet
Nordjyllands Storkreds

Line Gessø Hansen
Alternativet
Fyns Storkreds

Lise Müller
Socialistisk Folkeparti 
Nordsjællands Storkreds

Maria Durhuus
Socialdemokratiet
Københavns Omegns Storkreds

Signe Munk
Socialistisk Folkeparti
Vestjyllands Storkreds

Sådan gjorde vi

De 12 kandidater til folketingsvalget 2019, der er præsenteret her, er alle uddannede sygeplejersker og medlem af DSR. På dsr.dk/fv19 har kandidaterne udfyldt et skema, hvor de fortæller om sig selv, beskriver den udfordring på sundhedsområdet, de ser som den største, og hvad de vil arbejde for. Læs deres fulde svar på dsr.dk/fv19.

Syv af kandidaterne blev allerede præsenteret i forrige nummer. Vi havde spurgt de partier, som er repræsenteret i Folketinget, om hvilke kandidater, der er sygeplejerske. Desværre havde vi ikke fundet frem til alle. Partierne har mange kandidater og ikke alle oplyser profession på f.eks. partiernes hjemmeside. Vi beklager, at ikke alle var med i første runde og råder bod ved at præsentere de fem nye her.

Læs også:

Overblik FV19

Sådan stemte sygeplejersker ved sidste valg

 

 

Emneord: 
Politik