Skiftedag: Det motiverer mig at blive målt og vejet

Foto: Per Morten Abrahamsen
Kristine Fiirgaard, 28 år.

Nyt job: 1. august 2018 i Dansk Sundhedssikrings Sundhedscenter, hvor 40 sygeplejersker hjælper kunder til at få den bedste behandling.
Kom fra: Godt et år som kvalitets- og udviklingssygeplejerske i Glostrup Kommunes hjemmepleje.

“Kunderne fejler alt mellem himmel og jord. Det kan være kvinden med en knude i det i ene bryst, der skal udredes i et kræftpakkeforløb, men som så ringer for at høre, om hun via sin forsikring hos os kan få hurtigere hjælp i det private.

Men det kan også være manden, der ringer ind med en lille dut på tommelfingeren, som han gerne vil have undersøgt, eller dem, der ringer for at få krisehjælp efter dødsfald eller psykologhjælp pga. angst og depression.

Det spænder meget bredt. Og alle specialer er inde over. Vores opgave er så at undersøge, hvor de kan få den bedste behandling ud fra de forsikringsvilkår, de har.

Da jeg søgte den opslåede stilling her, overvejede jeg, om jeg ville komme til at savne den kontinuerlige ansigt til ansigt-patientkontakt og den store omsorg, man dér kan give som sygeplejerske.

Den tilfredshed som patienterne giver tilbage, når man står over for dem, rører på en anden måde end gennem røret. Her har vi kun ørerne. Men det kan også være en stærk oplevelse, for man kan fornemme meget gennem telefonen.

Og så bliver man meget bevidst om sin egen retorik og stemmeføring. Jeg føler, jeg hjælper rigtig meget i mange tilfælde, og jeg trækker meget på min faglige viden.

Vi har et stort ansvar, for vi skal ofte være i stand til at vurdere, hvad kunden fejler, og om kunden så skal i behandling offentligt eller privat. Det kan godt være, at det private er hurtigere, men det er ikke altid den bedste løsning.

Der, hvor det kan være svært, er når nogen er meget plæderende for at få hjælp, men hvor de ikke er dækket rent forsikringsmæssigt. I det offentlige får alle hjælp. Sådan er det ikke her, men der hvor forsikringen ikke dækker, hjælper vi på den måde, vi kan, altså med vores faglige viden og erfaring, og det skal man være o.k. med.

Og det er jeg. Jeg valgte nemlig at sige op fra mit tidligere arbejde, både fordi jeg syntes, jeg gik meget på kompromis med min sygepleje og ofte gik hjem med en følelse af at være utilstrækkelig pga. de mange prioriteringer i mine opgaver.

Men også fordi jeg gerne ville være et sted, hvor jeg blev målt og vejet på mine resultater. For det motiverer mig. Det her er en privat virksomhed, hvor det også handler om kroner og øre og derfor også om, om man kan levere. Det var nok det, der drev mig, da jeg søgte stillingen.

For jeg kan godt lide at levere godt. Det er længe siden, jeg har trivedes så meget i mit job. I de seks år, jeg har været uddannet, har jeg lavet en del skift og har bl.a. været i kommunen, på en medicinsk afdeling og undervist i sundhedsplatformen. Jeg har nok altid vidst, at jeg skulle noget helt andet end at være basissygeplejerske.

Egentlig troede jeg, at jeg skulle læse en kandidatgrad. Men nu har jeg fundet glæde ved noget helt andet, hvor jeg stadig bruger min faglighed. Og hvor jeg kan jeg få lov til at jagte succeserne.”

Savner du inspiration til karrieren

Hent råd og vejledning om karriere og jobsøgning på dsr.dk. Som medlem kan du booke tid til personlig sparring om jobsøgning, efter- og videreuddannelse eller karrieremuligheder.

Læs mere på dsr.dk/job-og-karriere