Goddag med et smil - ikke et håndtryk

Det er slut med at hilse med et håndtryk på onkologisk ambulatorium og sengeafsnit i Hillerød. Det skal mindske risikoen for smitte.

spl9-19_akt_haandtryk-logo_low”Vi siger goddag med et smil, ikke et håndtryk”.

Det budskab bliver patienter og pårørende mødt med fra plakater, postkort og informationsskærme, når de kommer på onkologisk ambulatorium og sengeafsnit på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

”Vi gør det for at passe ekstra godt på vores patienter. De kommer her og får kemoterapi hver eller hver tredje uge. Det presser deres immunforsvar helt i bund, så de er meget mere modtagelige for infektioner,” fortæller Frederikke Klenske, klinisk sygeplejespecialist på Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Hun har sammen med afdelingens ledende overlæge og ledende oversygeplejerske sat det nye initiativ i værk for at minimere risikoen for smitte.

For det er et faktum, at hver 10. patient får en infektion i forbindelse med behandling på et hospital. Bl.a. forårsaget af Norovirus og Clostridium Difficile, begge mikroorganismer, der er modstandsdygtige over for bl.a. håndsprit og kan overleve i uger og måneder i omgivelserne. Også influenza er et problem på hospitalerne om vinteren.

Kræftpatienter er ekstra sårbare ift. at erhverve sig infektioner, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis de bliver smittet.

Positive patienter

Initiativet med at erstatte håndtryk med et smil blev sat i værk 26. juni efter en indledende spørgeskemaundersøgelse blandt 35 patienter og 15 pårørende. Her var der kun to, der var negative over for at droppe håndtrykket.

”Det kom lidt bag på os, at patienterne var så positive over for forslaget om ikke at give hånd. For det ligger jo dybt i os alle, at det er sådan, man hilser på hinanden og viser hinanden respekt. Men det gjorde udslaget for det nye initiativ,” siger Frederikke Klenske.

I slutningen af september bliver det nye initiativ evalueret.

Emneord: 
Hygiejne