182 Covid-19-arbejdsskader anerkendt

Ud af 1.040 anmeldelser er 182 blevet anerkendt som arbejdsskader relateret til Covid-19. Et mørketal lurer dog i horisonten.

Sagsbehandlingen af arbejdsskader anmeldt som følge af Covid-19 skrider fremad. Ifølge den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er der pr. 24. august afgjort 338 sager ud af 1.040 anmeldte og oprettede arbejdsskader relateret til Covid-19.

Ud af disse er 182 sager blevet anerkendt som en arbejdsskade. Alle sagerne drejer sig om medarbejdere, som er blevet smittet med Covid-19 i forbindelse med deres arbejde.

Dermed følger sagsbehandlingen den linje, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udstak i foråret i en pressemeddelelse: ”Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet”.

Mørketal

Forude forestår stadig et stort arbejde med at få afsagt afgørelser i rigtig mange flere sager. Dertil kommer den mængde af sager, der løbende er anmeldt af arbejdsgivere, som endnu ikke er oversendt til AES fra forsikringsselskaberne – og sager fra de praktiserende læger, som anmelder via et tredje system, EES.

Dansk Sygeplejeråd vil derfor fortsat holde et vågent øje med udviklingen og sagsbehandlingen. Og alle, som har anmeldt Covid-19 som en arbejdsskade, opfordres til at være i tæt kontakt med deres lokale arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller kredsen for at sikre, at deres sag bliver ordentligt belyst.

Anerkendelsen af arbejdsskaden udløser ikke øjeblikkelig erstatning, men er en garanti for, at man kan søge om erstatning, hvis man oplever, at senfølgerne bliver permanente. De første erstatningssager ventes først, når de første sager er omkring et år gamle.

Emneord: 
Arbejdsbelastning