KL og Danske Regioner er uenige om dobbeltdiagnoser

Kommuner og regioner er enige om at ændre på ansvarsfordelingen for borgere med både psykiatrisk diagnose og misbrug. Men så stopper enigheden også.
Dobbeltdiagnose

I Danmark er ansvaret delt: Psykiatrien har ansvar for psykiske lidelser. Kommunerne varetager rusmiddelbehandlingen.

Kom tilbage, når du er clean, lyder det i psykiatrien. Bliv udredt først, lyder det fra det kommunale misbrugscenter.

Alt for mange mennesker med både misbrug og psykisk sygdom – såkaldt dobbeltdiagnose – farer vild mellem den kommunale misbrugsbehandling og den regionale psykiatri. Alt imens antallet af dobbeltdiagnosticerede patienter stiger, især blandt unge.

Så langt er man enige i både kommuner og regioner, der begge har skrevet under på regeringens økonomiaftale 2021 med formuleringen om, at der er behov for at “kigge på en ændret ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner”.

Men hvor Danske Regioner ønsker at overtage ansvaret for hele dobbeltdiagnoseområdet, ønsker kommunerne kun at give de allersværeste tilfælde fra sig og peger i stedet på at styrke det tværsektorielle samarbejde.

Hvor ligger opgaven bedst?

Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, peger på, at der er brug for et samlet tilbud, og at det er regionerne, der har den nødvendige psykiatri- og sundhedsfaglige ekspertise.

“Kommunerne vil ofte være for små til at kunne levere den sundhedsfaglig tyngde i behandlingen, og samtidig vil de få svært ved at udvikle et nyt, samlet tilbud tilstrækkeligt,” konstaterer Sophie Hæstorp Andersen.

Formand for KL’s socialudvalg, Thomas Adelskov (S), mener omvendt, at kommunerne kan levere en mere koordineret indsats, da mange borgere med to diagnoser ofte har flere kommunale indsatser kørende på samme tid.

“En overflytning af opgaverne til regionerne er langt fra nogen garanti for, at det bliver bedre. Tværtimod,” lyder det fra Thomas Adelskov.

Forhandlingerne om regeringens 10-årsplan for psykiatrien, hvor dobbeltdiagnoser er inkluderet, er nu begyndt. Regeringen forventer, at et første udkast er klar kort efter nytår.

Læs tema om dobbeltdiagnoser i dette nummer af Sygeplejersken