Læserbrev: Find boksehandsken frem

"Sygeplejen har udviklet sig til en meget kvalificeret profession med rod i både naturvidenskabelige og humanistiske værdier. Det er på høje tid, at sygeplejersken anerkendes for dette."

I denne coronatid bliver sygeplejersken anerkendt som en af hverdagens helte.

Min datter er sygeplejerske, så jeg kan følge med i, hvad det koster hende og hendes kollegaer at leve op til karantænetidens udfordringer. Allerede ved nedlukningen af samfundet blev ambulatoriernes sygeplejersker bedt om at stille sig til rådighed for sengeafdelinger, inkl. coronaafsnit og intensivafdelinger. Deres aftalte arbejdsplaner blev annulleret. Der blev lavet nye aftaler med dag-, aften- og nattevagter i både hverdage og weekender.

Administrationen gjorde en stor indsats for at medinddrage hele personalet. Sygeplejerskerne og de øvrige grupper i sundhedsvæsenet gjorde en virkelig stor indsats for, at den nye situation skulle fungere for både dem selv og for patienterne. Derfor er det også meget velfortjent, at samfundet anerkender deres store uegennyttige arbejde.

Den respekt og popularitet, som sygeplejerskerne har fået gennem de forløbne måneder, bør synliggøres i kontante resultater i de kommende overenskomstforhandlinger. Det skal ske så snart som muligt.

Lige pludselig er situationen normaliseret, og glemt er hverdagens helte.

Så Grete Christensen, find Kirsten Stallknechts boksehandske frem, alliér dig med dine næstformænd, din hovedbestyrelse og dit tillidsmandssystem og tag den nødvendige kamp. Kun derved kan sygeplejerskerne blive belønnet for deres indsats under coronakarantænen.

Sygeplejerskeuddannelsen er i dag en bacheloruddannelse med muligheder for at få en kandidatgrad i sygepleje ved landets universiteter. Sygeplejeforskningen blomstrer inden for klinikken, teknologien, uddannelsen og historien. Sygeplejen har udviklet sig til en meget kvalificeret profession med rod i både naturvidenskabelige og humanistiske værdier. Det er på høje tid, at sygeplejersken anerkendes for dette.