Leder: "Giv nu psykiatrien et løft!"

"Der er stadig brug for forskning i, hvilken behandling, støtte, omsorg og ikke mindst hvilke rehabiliterende indsatser, der er virksomme."

Psykiatrien har været forsømt alt for længe. Det er der bred enighed om. Og konsekvenserne af det mærker brugerne, pårørende og medarbejderne desværre hver dag.

DSR har sammen med 44 organisationer lavet otte anbefalinger, der skal give det tiltrængte løft af psykiatrien. Det er historisk med så stor enighed og sammenhold. Det er vi stolte af at være en del af. Det skal vi bruge til at lægge pres på Folketinget.

En af anbefalingerne i PsykiatriLøftet gælder indsatserne til personer med dobbeltdiagnoser. Alt for mange får i psykiatrien beskeden: “Kom tilbage, når du er stoffri”. Og fra misbrugskonsulenten i kommunen er beskeden: “Vi kan ikke behandle dig, før du er udredt”. Det kan vi ikke være bekendt overfor nogle af de allermest sårbare grupper. Netop dobbeltdiagnoser er et tema i dette nummer af Sygeplejersken.

En anden anbefaling i PsykiatriLøftet peger på behovet for mere viden. Vi ved allerede i dag meget om, hvad der er den bedste pleje og behandling – en viden, vi skal være bedre til at omsætte til handling.

Men der er stadig brug for forskning i hvilken behandling, støtte, omsorg og ikke mindst hvilke rehabiliterende indsatser, der er virksomme.

Regeringen har allerede før valget bebudet en 10-årsplan for psykiatrien, og arbejdet er nu endelig skudt i gang. Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker sidder med i flere arbejdsgrupper. Politikerne skal denne gang vise vilje og modet til reelle forandringer til gavn for den sindslidende og dennes pårørende.

Det er på høje tid, at vi giver psykiatrien et løft!

Læs temaet i dette nummer af Sygeplejersken

Emneord: 
Psykiatri