Svar på "Test din viden" 10/2020

 

 

Svar på "Test din viden" i Sygeplejersken nr. 10/2020


1. A.   2. B.   3. A.   4. B.   5. C.   6. C.   7. B.   8. A.

Læs mere her:

  • Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, 2011
  • Åndenød: en undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for alvorligt syge patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse, 2012
  • The effect of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 2013.
  • Telemedicin og egenomsorgskompetence, 2019
Emneord: 
Lungesygdom