Hospitaler: Beredskabet er parat

Smittetrykket stiger, og selv om antallet af indlæggelser ikke er faretruende, tegner der sig et billede af, at beredskabet er klart. Også selvom alle ikke melder sig frivilligt. Det viser en rundspørge til seks hospitaler.
Testcentrene landet over kører for fulde omdrejninger, i takt med at smittetallene stiger. Beredskaberne på hospitalterne er tæt på klar, selv om ikke alle er baseret på frivillighed fra sygeplejerskers side.
Foto: claus Bech

“Det er ikke sådan, at vi ikke kan følge med.”

Sådan lyder det fra sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital, Pia Jødal Næss-Schmidt. Hun fortæller, at der den 21. september 2020 var indlagt syv patienter med Covid-19. En enkelt på intensiv.

“Vi kan være nervøse for, om det bliver, som det var i foråret, men skulle tallene blusse op, har vi en eskaleringsplan klar,” fortæller Pia Jødal Næss-Schmidt.

Samme melding kommer oversygeplejerske Annette Falkenberg fra Aarhus Universitetshospital med. Også her er der en klar plan for hvem, der skal gøre hvad, hvis det bliver nødvendigt.

“Ved første bølge var rollerne ikke klart definerede. Det er de nu,” forklarer Anette Falkenberg fra afdelingen for infektionssygdomme.

Vi står mere robust

På Odense Universitetshospital og i Region Hovedstaden er man ved at lægge sidste hånd på en revideret eskaleringsplan, der i Region Hovedstadens tilfælde er fælles for samtlige sygehuse i regionen.

Fra begge steder lyder meldingen, at der er så få indlagte, at man fortsat kører det fra normalsy-stemet, men at man kan øge niveauet med få dages varsel.

“Sidste gang kiggede vi ind i uvisheden. Det er helt anderledes denne gang,” fortæller sygepleje-faglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen fra OUH. Hun bliver bakket op af hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv fra Hvidovre Hospital:

“Vi har de faciliteter, vi skal bruge. Vi har større viden og flere kompetencer. Det betyder, at vi står mere robust.”

Ingen står i kø

Det er ingen hemmelighed, at det flere steder i landet har været udfordrende at finde sygeplejer-sker til beredskabet. På Sjællands Universitetshospital, Køge, har man slået flere stillinger op, men der har været meget få ansøgere, fortæller fællestillidsrepræsentant Susanne Rønn Haunsvig.

“Ingen står i kø for at passe Covid-patienter,” som Susanne Rønn Haunsvig forklarer det.

Fra de seks hospitaler, som Sygeplejersken har været i kontakt med, er meldingen dog, at frivil-lighed har været et bærende princip i arbejdet med at finde folk til beredskabet.

Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen siger:

“Vi kan mærke, at mange fortsat er usikre på opgaven. Vi gør derfor meget ud af at informere. Gøre sygeplejerskerne klar på, hvad de forskellige opgaver går ud på. Klæde dem på. Uddanne dem.”

På Regionshospitalet Horsens har over halvdelen af beredskabet meldt sig frivilligt. Resten er blevet valgt ud fra organisatoriske og sociale kompetencer. Alle har dog fået lavet individuelle aftaler.

“Vi valgte at sige, at vi ville imødekomme de ønsker, de måtte have i forhold til vagttyper eller antal weekendvagter,” fortæller Marie-Louise Ulsøe, oversygeplejerske på Bedøvelse, Operation og Intensiv.

Emneord: 
Epidemi