Ny forskning: Flere sygeplejersker giver større patientsikkerhed

Flere sygeplejersker på medicinske afdelinger giver kortere indlæggelser og lavere risiko for, at patienter dør inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt. Bedre bemanding gør det også nemmere at fastholde sygeplejersker.

Patientsikkerheden bliver højere på medicinske afdelinger, hvis der ansættes flere sygeplejersker. Sådan lyder en af de centrale konklusioner i et nyt forskningsprojekt fra Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Som en del af projektet har forskerne sammenlignet medicinske afdelinger i Region Sjælland for at undersøge sammenhængen mellem antal sygeplejersker og patientsikkerhed.

”Vores analyse viser, at hvis man har flere sygeplejersker i de medicinske afdelinger, så reduceres indlæggelsestiden og dødeligheden. Vi har kontrolleret for patientkarakteristika og antallet af øvrigt personale, og det er ret unikt i forhold til litteraturen,” siger Kim Rose, professor på Danish Centre for Health Economics, Syddansk Universitet.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har sammen med Region Sjælland finansieret projektet. I undersøgelsen indgår alle indlæggelser på de medicinske afdelinger i perioden 2012 til 2017. I alt 135.728 indlæggelser. Særligt ift. indlæggelsestiden viser resultaterne tydelig sammenhæng med sygeplejerskebemandingen, mens det for dødeligheden kun havde negativ indflydelse, hvis der var tale om en permanent lavere bemanding, ikke hvis den var midlertidig.

”Rapporten viser, hvilken signifikant betydning sygeplejersker har for patienternes sikkerhed. Ikke at det kommer som den store overraskelse for os, for det er også det, internationale undersøgelser har vist, men det er godt at få det bekræftet i et lokalt perspektiv,” siger Helle Dirksen, kredsformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Hun peger på den store mangel på sygeplejersker i Region Sjælland. Forskningsprojektet skulle da også afdække, hvad der kendetegner de afdelinger, som er bedst til at fastholde sygeplejersker.

Svaret er bl.a. høj bemanding samt høj alder og høj anciennitet blandt sygeplejerskerne. Derudover er afdelinger med lav sygeplejerskeomsætning også karakteriseret ved godt arbejdsmiljø, lavere andel af sygefravær og overarbejde, få genindlæggelser, kort indlæggelsestid, lav dødelighed og lavt forbrug af sundhedsydelser.

”En god bemanding og en god balance mellem nyere og erfarne sygeplejersker er i sig selv med til at fastholde sygeplejersker. Det viser, at det kan betale sig at investere i medarbejdere og godt arbejdsmiljø,” siger Helle Dirksen.

En anden vigtig faktor, som sygeplejerskerne selv peger på, er en god og nærværende leder.

Læs hele forskningsrapporten ”Defining Nursing Capacity” 

Emneord: 
Patientsikkerhed