På mit natbord: "Lyt til patienternes fortællinger"

"Den sociale uro, der opstår i samfundet, er tankevækkende set i lyset af den nuværende coronaepidemi"

Anne Højager Nielsen
Anne Højager Nielsen
Anne Højager Nielsen
Forskningsansvarlig sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje, ph.d., Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro.

Hvad læser du lige nu?
”Hanne Vibeke Holsts ”Som pesten”. Den handler om en influenzapandemi ikke så forskellig fra den nuværende coronaepidemi.”

Hvordan har den inspireret dig?
”I bogen opstår der knaphed på sundhedsvæsenets ressourcer, der er ikke plads til alle på sygehusets intensivafdelinger, og særligt indvandrere med afrikansk baggrund er hårdt ramt. Den sociale uro, der opstår i samfundet, er tankevækkende set i lyset af den nuværende coronaepidemi, hvor der tilsyneladende også er sket smittespredning i særligt udsatte befolkningsgrupper. En interessant parallel til virkeligheden.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Arthur Kleinmans ”The Illness Narratives: Suffering, Healing & the Human Condition”. Jeg læste den i forbindelse med min ph.d., men er ofte vendt tilbage til den. Kleinman er optaget af patienternes fortællinger og betydningen af, at man lytter til dem. En vigtig bog, der understreger, at patienternes fortællinger rummer nøglen til at forstå, hvad dét at være syg eller blive rask betyder for dem – og dermed til at forstå de valg, de tager.” 

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Svend Brinkmanns ”Ståsteder”. Men måske er det i virkeligheden en bog, man bare kan læse lidt i, som man har lyst.”

Emneord: 
Litteratur