Skærpede regler om mundbind for sundhedsmedarbejdere

Sundhedsstyrelsen er på vej med skærpede retningslinjer om brugen af værnemidler (mundbind/visir) i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Retningslinjerne vil gælde både personale, patienter og besøgende, og omfatter sygehuse, praksissektoren, plejecentre og visse døgntilbud, der bebos af særligt sårbare borgere.
Det oplyste Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse den 18. september.

Gælder til og med 4. oktober

Desuden vil Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med lokale myndigheder have øget fokus på at beskytte sårbare borgere på plejehjem og sociale botilbud, bl.a. ved udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. besøgsforbud.

Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020.

De nye retningslinjer træder i kraft, så snart de udsendes af Sundhedsstyrelsen.

Dette var endnu ikke sket ved redaktionens afslutning tirsdag den 22. september.