Nye klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse skaber klarhed om reglerne. Dermed er et stort ønske fra fagbevægelsen blevet opfyldt.

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at arbejde systematisk med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Til sammenligning er der langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil desuden supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger om:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres.
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
Emneord: 
Arbejdsmiljø