Sygeplejersker nr. 2 i troværdighedsmåling

Sammen med jordemødre og læger er det igen i år sygeplejerskerne, der ligger i top, når danskerne bliver bedt om at vurdere 26 forskellige faggruppers troværdighed.

Jordemødre, sygeplejersker og læger – i den rækkefølge – er mest troværdige. Det viser den årlige troværdighedsanalyse, som Radius CPH har gennemført for 12. år i træk. I bunden af listen befinder politikere, bilforhandlere og journalister sig. Dermed ser både top og bund ud som de foregående år med den forskel, at politikernes troværdighed er steget under coronakrisen.

Det er et repræsentativt udsnit af danskerne i alderen 18-75 år, der har vurderet de udvalgte faggruppers troværdighed.