"Vi risikerer ikke at blive lagt ned på samme måde"

I foråret blev intensivafdelingen i Herning væltet omkuld af covid-patienter. I dag er der etableret en præcis skaleringsplan, der skaber større ro, men det er stadig svært at rekruttere frivillige til beredskabet, fortæller afdelingssygeplejerske Dorthe Goul, intensivafdelingen på Regionshospitalet Herning.
Dorthe Goul (nr. to fra venstre), siger, at der en anden forståelse af Covid-19 fra kolleger, ledelse samt venner og familie: “Mange har haft covid-sygdom tæt inde på livet.”
Foto: Michael Drost-Hansen

Er vi kommet til Italien? 

Sådan tænker afdelingssygeplejerske Dorthe Goul, da hun træder ind ad døren til intensivafdelingen på Regionshospitalet Herning d. 17. marts 2020. Over natten har afdelingen fået fem covid-patienter, der alle er voldsomt plejekrævende. 

“Det væltede os fuldkommen,” siger Dorthe Goul, der sammen med sine kolleger på 14 dage fik til opgave at etablere 34 intensivpladser. 

“Vi er vant til at have otte. Så vi lukkede opvågningen, aflyste operationer og byggede om,” fortæller Dorthe Goul. 

Her et halvt år efter er der mere roligt på afdelingen. Personalet er på en anden måde rustet til en anden bølge, da der er brugt massive ressourcer på oplæring. 

Samarbejdsaftalerne er opdaterede, så det er mere tydeligt, hvem der har hvilke kompetencer og opgaver. Afdelingen har desuden ikke længere kohortestuer, men kan rumme covid-patienter i de intensivpladser, man har i forvejen.

En præcis skaleringsplan for hele regionen tager samtidig hensyn til, hvor store afdelingerne er.

“Vi ved, at hvis vi har tre covid-patienter, så skal de andre afdelinger også have en kvote, inden vi får flere. Vi risikerer derfor ikke at blive lagt ned på samme måde,” forklarer Dorthe Goul.

Patienter i bueleje 

Hun fortæller, at de som afdeling heller ikke skal slås på samme måde for at få den hjælp, der er behov for fra andre hospitaler.

“Jeg tror vitterligt ikke, at nogen forstod, hvor voldsomt det var for os at gå på arbejde på intensiv. Vi havde måske ikke overbelægning, men patienterne lå i bueleje det meste af døgnet, havde nyreproblemer og var i kontinuerlig dialyse. Det er ressourcetungt,” konstaterer Dorthe Goul. 

Hun sporer en anden forståelse i dag. Fra kolleger, ledelse samt venner og familie. 

“Mange har haft covid-sygdom tæt inde på livet og forstår nu, at det er en pandemi, vi skal tage alvorligt,” forklarer Dorthe Goul.

Personalet er slidt 

I skrivende stund (2. november 2020, red.) er der en enkelt covid-patient indlagt på intensivafdelingen på Regionshospitalet i Herning, ligesom afdelingen hen over sommeren har kørt i et lavere gear, når det gælder covid. Der er dog fortsat udfordringer. 

“Vi har en pukkel af operationspatienter, som fik deres operation udskudt, som nu skal tilbydes operation. Det kræver ekstra ressourcer af et personale, der i forvejen er slidt. Velvilligheden til at tage en ekstra lørdag er ikke helt så stor,” pointerer Dorthe Goul. 

Hun peger samtidig på, at det fortsat er svært at rekruttere folk til beredskabet. 

“Det har været svært hele vejen igennem, og det giver naturligvis en usikkerhed i personalet. For hvem skal så hjælpe os, hvis vi bliver ramt igen?” lyder det fra Dorthe Goul. 

Læs også: FTR’er: Ledelserne er lydhøre for ønsker til covid-19-beredskab

Emneord: 
Beredskab
Epidemi