Dengang: Balanceret fængselssygepleje

Karen Clement, Nyborg Statsfængsel
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Med ungdomsoprøret sidst i 1960’erne fulgte også et hidtil ukendt stofmisbrug blandt de unge.

Det mærkedes også i fængslerne. I 1975 var halvdelen af de indsatte i Nyborg Statsfængsel stofmisbrugere, og de fem fængselssygeplejersker havde nok at se til med blod- og urinprøvekontroller og med at forsøge at begrænse misbruget.

Det kunne være en balancegang mellem på den ene side at skulle håndhæve den kontrollerende funktion og på den anden side være sygeplejersken, der forsøgte at motivere og bygge de indsatte op til at klare livet udenfor.

På billedet ses fængselsoversygeplejerske Karen Clement i Nyborg Statsfængsels sygeafdeling.

Emneord: 
Fængsel