Læserbrev: Corona - en rejse fra stabilitet til usikkerhed

Hele Danmark er, som resten af verden, ramt af den berømte og berygtede coronavirus, hvilket sætter pres på vores økonomiske situation.

Som sygeplejerske er det dog ikke arbejdsløshed man møder, men dog ændringer ift. ferie og afspadsering, der kan være med til at betyde nedgang i lønnen, hvis ikke man har optjent ferie og afspadsering til dette.

Men hvorfor er det egentlig, at det skal være sådan?

I forbindelse med den nye ferielov indførte politikerne, at en del af vores feriepenge skulle indefryses via en fond, så de kunne udbetales, når vi rammer folkepensionsalderen, men hvad kan vi bruge dette til nu?

Hvorfor tænker man ikke, at disse feriepenge på nuværende tidspunkt i stedet burde udbetales?

Hvem får gavn af indefrosne feriepenge på nuværende tidspunkt, hvis corona her og nu betyder nedgang i løn og usikkerhed omkring ens økonomi? Det kan ikke være rimeligt, at flere og flere må stoppe med at betale deres regninger, og mange firmaer må dreje nøglen om.

Så kære politikere og kære DSR, jeg tænker, det er et godt sted at starte – at udbetale disse penge, da det på nuværende tidspunkt kan fungere som en ekstra håndsrækning i disse corona-tider.

Ida Krogh Sørensen er sygeplejerske på afdeling for spiseforstyrrelser på Skejby Universitetshospital og stud.cur., Aarhus Universitet.

Svar:

Kære Ida

Tak for et spændende bidrag til debatten. Du har ret i, at mange danskere lige nu oplever, at deres private økonomi er presset. Fagbevægelsens Hovedorganisation, som DSR er medlem af, har sammen med Dansk Arbejdsgiverforening netop fremsat samme forslag som dig.

Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening foreslår, at staten udbetaler de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne og herefter opkræver beløbet hos virksomhederne i takt med, at medarbejderne går på pension. I Dansk Sygeplejeråd bakker vi op om forslaget.

Jeg vil knytte en kommentar til det, du skriver om løn. Hvis man er offentligt ansat, kan man kun blive bedt om at afholde ferie eller afspadsering, som man allerede har opsparet, og kun i perioden fra 28. marts til 13. april.

Privatansatte, som er hjemsendt med lønkompensationsordningen helt frem til 9. juni, kan blive nødt til at bruge nogle dages optjent ferie fra det ferieår, som starter 1. maj 2020. Men der er ikke tale om en nedgang i lønnen.

Hvis man oplever at gå ned i løn, skal man tage fat på sin kreds. Jeg vil også opfordre til, at man følger med på DSR’s hjemmeside, som vi løbende opdaterer med de nyeste spørgsmål og svar om sygeplejerskernes forhold under Covid-19-epidemien: www.dsr.dk/corona

Venlig hilsen
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd