Skiturister bragte corona til Midtjylland

Studie af coronavirussens gensekvenser viser, at de første smittede i Herning og Holstebro var skiturister, der kom fra Østrig

Midtjyder foretrækker at stå på ski i Østrig, mens nordsjællændere og københavnere foretrækker Norditalien.

Denne forskel i rejsemønsteret kan være en del af forklaringen på, at Herning og Holstebro blev ramt af Covid-19-smitten så relativt mere alvorligt sammenlignet med Hovedstadsområdet og Nordsjælland.

For historisk set blev dele af det nordlige Italien anset for risikoområde mere end en uge tidligere end Østrig.

Og derfor blev hjemvendte skiturister fra Østrig i den uge ikke anset for smittede og derfor heller ikke testet, fremgår det af en artikel, som er publiceret på dr.dk

”Der var nogen, der spredte virus fra Italien. Det var fortrinsvis til Nordsjælland, men også i Københavns-området. Og så var der en hovedintroduktion, der kom fra Østrig, og det har fortrinsvis været omkring Jylland og Midtjylland,” forklarer Anders Fomsgaard, professor ved Statens Serum Institut.

Han har set nærmere på gensekvenserne i prøver fra de første danskere, der blev smittet med corona, og kan løfte sløret for, hvordan coronavirus kom til Danmark.

En uges forsinkelse

I begge tilfælde peger han på skiturister som årsagen til, at smitten kom til Danmark via Norditalien og Østrig. Den første dansker, som blev konstateret smittet, vendte hjem fra skiferie i Norditalien den 27. februar, hvorefter Norditalien straks blev anset for risikoområde i forhold til smitte med Covid-19.

I dagene efter vendte mange skiturister hjem fra Ischgl i Østrig, hvoraf en del var smittede, og først den 8. marts kom Østrig på listen over risikoområder.

”Det vil være helt naturligt at tro, at der er nogle af dem, der er kommet hjem fra både Italien og Østrig, som har smittet videre, uden at de selv har været bevidste om, at de har haft virus med hjem, vurderer Lars Østergaard, ledende professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, over for dr.dk.

Sygehuse som smittespreder

Vel kan de hjemvendte skiturister have stået for spredning af Covid-19 i Herning- og Holstebroområdet, men spredningen er også sket på sygehusene i de to byer. Det erkender Nikolai Hoffmann-Petersen, ledende overlæge på medicinsk afdeling i Hospitalsenhed Vest, som udgør hospitalerne i Holstebro og Herning, over for dr.dk.

”Læger, sygeplejersker og sosu-assistenter kan også blive smittet ved at i gå i Netto, men noget af smitten er helt evident sket på hospitalet. Det er sket fra patienter, der har smittet personalet, og formentlig også personale, der har smittet hinanden,” siger han.

212 ansatte på sygehusene har været smittet med corona. I de to kommuner er i alt 539 mennesker testet positiv for den frygtede virus, så de hospitalsansatte udgør altså en betydelig andel.

Emneord: 
Epidemi