Flere sygeplejersker kommer socialt udsatte til hjælp

Rådet for Socialt Udsatte har længe slået et slag for, at sundhedspersoner skal blive bedre uddannet til at takle de udsattes særlige problemer. Det sker nu efter et hold i juni og senere et i oktober afslutter kurser inden for socialsygepleje.
I seks år har Sarah Hansen arbejdet med socialt udsatte. Nu har hun afsluttet et kursus, som giver hende ny viden til at kunne hjælpe gruppen. Syv sygeplejersker deltog på kurset, og 19 andre er færdige med et lignende diplommodul til oktober.
Foto: Nikolai Linares

De første sygeplejersker i rækken er nu klar til at bruge nyerhvervet viden til at hjælpe socialt udsatte borgere. En af dem er Sarah Hansen, som i midten af juni afsluttede kurset ”Rusmiddelpolicy og skadesreduktion” på Roskilde Universitet.

Med sit arbejde på Valmuen, en specialinstitution for heroinbehandling i København, er det hverdagskost for den 34-årige sygeplejerske at være i kontakt med særligt udsatte borgere, men selv efter seks år på arbejdspladsen har hun noget at lære:

”Den teoretiske viden er et vigtigt bidrag til den fortsatte udvikling af heroinbehandling, og det vil jeg gerne være med til. Behandlingsformen har 10 år på bagen, så der er plads til udvikling, og det har kurset givet mig en større indsigt i og et fagligt og teoretisk grundlag for at medvirke til.”

Sarah Hansen var én ud af syv kursister, der afsluttede kurset, og til oktober kvalificerer yderligere 19 sygeplejersker deres tilgang til at arbejde med socialt udsatte, når de afslutter diplommodulet ”Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til socialsygepleje” på VIA University College i Aarhus.

Hos Rådet for Socialt Udsatte hilser man de to uddannelsesmuligheder velkomne. Formand Vibe Klarup synes, det er dejligt, der er nogle, som har taget det uddannelsesvalg i deres karriere. Det er nødvendigt, mener hun:

”Der er en udfordring med, at sundhedsvæsenet er tilgængeligt for de udsatte. Derfor er der brug for sygeplejersker med særlige kompetencer, så de forstår de udsatte.”

Hvad virker for den udsatte?

Sarah Hansen er enig i, at viden er afgørende. F.eks. når det gælder skadesreduktion:

”Skadesreduktion er et ord, vi bare slynger ud i hverdagen, men kurset har givet mig en teoretisk viden om det,” forklarer hun og fortsætter:

”Man kan godt være forfalden til at tænke, at fordi man arbejder skadesreducerende, så er det automatisk godt. Men kurset har lært mig at have et kritisk blik på begrebet, så man forholder sig til, hvad der virker, og hvad der ikke virker for den udsatte.”

Hun forklarer, at den lærte teoretiske viden sikrer, at man arbejder ud fra et udgangspunkt, der hedder: ”Det er ikke noget, jeg synes. Det er noget, jeg faktisk ved noget om.” Kurset er dermed for alle, understreger Sarah Hansen med et sidste eksempel:

”Man kigger ofte på et konkret problem som f.eks. et brækket ben, men på kurset lærer man, at den gode behandling er at se på det hele menneske.”

Der er opstart igen på begge kurser i forårssemestret i 2021. Udover de sygeplejersker, som i år kommer ud med ny viden inden for socialsygepleje, er der i fire ud af fem regioner ansat socialsygeplejersker. Region Nordjylland er den eneste region uden.

Emneord: 
Socialsygepleje