Læserbrev: Travlhed skræmmer nye sygeplejersker væk

"Vi har selv oplevet at være en del af et introforløb, som bar præg af travlhed og mangel på erfarne kollegaer til oplæring på afdelingen."

Ni ud af 10 nyuddannede sygeplejersker får et introduktionsforløb, når de starter i deres første job. Og undersøgelser peger på, at de, som har haft et tilfredsstillende introduktionsforløb, i højere grad kan se sig selv i deres job om tre år sammenlignet med dem, som ikke har.

På trods af dette ses der stadig et stort frafald i de første år efter ansættelsen som sygeplejerske. Så noget tyder altså på, at det ikke er nok udelukkende at have et introduktionsforløb.

Vi mener derfor, det er vigtigt også at se på længden og ikke mindst kvaliteten af et sådant forløb. Vi har selv oplevet at være en del af et introforløb, som bar præg af travlhed og mangel på erfarne kollegaer til oplæring på afdelingen. 

Det må ikke negligeres, at introduktionsforløbene er et helt afgørende værktøj til at fastholde nye sygeplejersker. Man bliver fra regeringens side nødt til at øremærke nogle penge til fastholdelse af nye og erfarne sygeplejersker. Det er vigtigt, at de gode kompetencer gives videre, men når det erfarne personale på afdelingen er så pressede, er dette ikke muligt.

Vi synes, det er en god idé, at man vil ansætte 1.000 nye sygeplejersker. Men de skal også igennem et introduktionsforløb, og hvem skal facilitere det, når vi i forvejen har travlt på afdelingerne og svært ved at fastholde sygeplejersker.

Dette kan skabe en ond spiral, og dermed kan det koste regeringen endnu flere penge, hvis der ikke samtidigt prioriteres midler til introduktionsforløb og på lang sigt fastholdelse af de 1.000 nye sygeplejersker.

Emilie Schønemann og Julie Michelle Christensen er sygeplejersker, stud.cur.

Emneord: 
Arbejdsbelastning