Leder: Vi ønsker en lysere fremtid

"2021 har været kendetegnet ved stor, politisk opmærksomhed på sygeplejerskernes løn og behovet for ligeløn."
Grete Christensen
Foto: Claus Bech

Manglen på sygeplejersker står øverst på den sundhedspolitiske dagsorden her ved udgangen af 2021.

Tidligere regeringers gentagne besparelser har udsultet sundhedsvæsnet i en sådan grad, at der er berettiget frygt for de ansattes ve og vel – og sikkerheden for patienterne.

Samtidig understreger sygeplejerskernes begrænsede fleksibilitet, at netop sygeplejerskerne i en årrække har været kittet, der holdt sammen på sundhedsvæsnet.

Og holdt hånden over de manglende fagligt forsvarlige normeringer.

Det pressede sundhedsvæsen har været en kendsgerning længe inden coronapandemien forstærkede dette.

Det pressede sundhedsvæsen og manglen på sygeplejersker skaber frygt blandt mange sygeplejersker for at lave fejl, hvilket er et tema inde i bladet.

Her fortæller flere sygeplejersker om, når det værst tænkelige sker – når de rammes på deres faglighed og selvforståelse. 

2021 har været kendetegnet ved stor, politisk opmærksomhed på sygeplejerskernes løn og behovet for ligeløn.

Ligelønsdebatten er nu endelig rykket ind på Christiansborg, hvor den hører til – det er netop i Folketinget, at der skal findes løsningerne på sygeplejerskernes mangeårige lønefterslæb. 

I Dansk Sygeplejeråd vil vi presse på for, at politikerne på Christiansborg – og de nyvalgte politikere i kommunerne og regionerne – i 2022 tager hånd om de udfordringer, sygeplejerskerne oplever på den enkelte arbejdsplads.

Lønstrukturkomitéen skal hertil gøre sit med klare anbefalinger om mere i løn.

Vi arbejder fortsat for en fremtid uden forskel.

Jeg ønsker alle et godt nytår!