Stress: Ny vejledning forpligter arbejdsgiveren

Ny vejledning angiver, hvordan arbejdsgiveren kan efterleve sin pligt til, at ansatte ikke bliver syge af stor arbejdsmængde og tidspres.

Hvis du oplever stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet, er der hjælp at hente i en vejledning fra Arbejdstilsynet. 

Til forskel fra tidligere lovgivning angiver den nye vejledning, hvordan arbejdsgiveren kan efterleve sin pligt til at ansatte ikke bliver syge af stor arbejdsmængde og tidspres.

  • Arbejdstilsynet fremhæver følgende stressforebyggende tiltag fra vejledningen:
  • Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
  • Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl dem også om dine forventninger og hvad de skal prioritere, når der er travlt.
  • Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere og kollegaer.

Vejledningen er den første vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft den 1. november 2020. Senere vil der blive udarbejdet vejledninger om ”Uklare krav og modstridende krav i arbejdet ” og ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”.
 

Emneord: 
Stress