Børns senfølger af covid-19 skal afdækkes

Hospitaler og forældre melder om uventede senfølger hos børn, som har været ramt af covid-19. Nu skal omfanget undersøges.

”Det ser ud til, at covid-19 kan give langvarige forløb hos nogle børn og unge, selv om det langt fra er hos alle. Mange forældre er frustrerede over, at deres børn bliver ved med at have symptomer i 6-12 måneder,” fortæller professor Selina Kikkenborg Berg fra Hjertecentret på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Det har hidtil været en udbredt opfattelse, at covid-19 ikke har så stor betydning for børn, fordi de ikke smittes så nemt og har milde forløb, ofte helt uden symptomer.

Men flere hospitaler og forældre melder nu om senfølger – også kendt som lang-covid – hos børn, som i måneder efter, de har haft covid-19, plages af mave- og brystsmerter, hovedpine, voldsom træthed, led- og muskelsmerter samt ondt i halsen, svimmelhed, kvalme og feber. 

Symptomer skal afdækkes

Selina Kikkenborg Berg er en af de danske forskere, som nu starter studiet ’LongCOVIDkidsDK’. Hun skal være med til at se på børns indlæggelser og medicinforbrug:

”Vi vil afdække, hvor mange børn, der rammes af lang-covid, og hvilke symptomer de har. Vores viden kan bruges til at støtte familierne og børnene bedre og forske videre i, hvordan vi afhjælper problemerne med de langsigtede følger,” forklarer hun.

Studiet er todelt: Den første del er en gennemgang af registreringer af oplysninger om børn med covid-19. Anden del af undersøgelsen bliver en spørgeskemaundersøgelse rettet mod forældrene.

Oplysningerne skal holdes op mod tilsvarende undersøgelser blandt børn og forældre, som ikke har været ramt af covid-19.

Registergennemgangen ventes at være afsluttet omkring sommer. Anden del af undersøgelsen senere.

Kun få studier af lang-covid

På verdensplan findes kun få studier af lang-covid hos børn. I England har man målt børns symptomer fem uger efter smitte, og her har omkring 10 pct. af de smittede børn symptomer.

I Sverige er flere børn end ventet ramt af symptomer, som kan gøre dem ude af stand til at gå i skole længe efter deres sygdom.