Covid-19-vacciner skal gives med aspiration før injektion

Sædvanligvis behøver man ikke aspirere før injektion af en vaccine. Men Statens Serum Institut har nu – ud fra et forsigtighedsprincip – meldt ud, at aspiration anbefales ved alle godkendte covid-19-vacciner.
Foto: Bax Lindhardt

Sundhedsstyrelsens retningslinjer har længe anbefalet det, og nu følger Statens Serum Institut trop. Dermed er der enighed mellem de to myndigheder om, at der skal gælde et særligt forsigtighedsprincip ved vaccination mod covid-19. 

Vaccinationspersonalet skal sikre sig, at der injiceres korrekt i en muskel og ikke i blodbanen, ved at trække kanylens stempel lidt tilbage, aspirere, inden indgift. Det meldte Statens Serum Institut ud den 18. marts efter meldinger om mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper og blødninger.

ædvanligvis behøver man ifølge sundhedsmyndighederne ikke aspirere før injektion af en vaccine.

AstraZeneca-vaccinen blev den 11. marts sat på pause i Danmark efter indberetninger om disse sjældne, alvorlige, mulige bivirkninger.

De hidtil forskelligartede meldinger fra myndighederne har givet anledning til diskussioner om, hvad der er rigtigt og forkert, fortæller Randi Bligaard Madsen, der er sygeplejerske og koordinator på et vaccinationscenter i Holstebro. 

”Vi har hele tiden gået efter Sundhedsstyrelsens anbefaling om let aspiration på kanylen før injektion. Men det har givet anledning til diskussioner, når der er kommet sygeplejersker fra f.eks. danske lægers vaccinationskorps, der har fulgt anbefalingerne fra Statens Serum Institut (som de var før, red.),” siger Randi Bligaard Madsen.

”Det har været ganske fredsommelige diskussioner, hvor de har sagt, at sådan er vi ikke vant til at gøre. Men hvor vi på morgenmødet og under oplæringen har sagt, at sådan gør vi altså her. Det har vores lægefaglige direktør bestemt,” siger Randi Bligaard Madsen, som i den vaccinerende stab har sygeplejersker, tandlæger, sosu-assistenter og bioanalytikere. 

På de sociale medier opstod også diskussioner blandt sundhedspersonale om korrekt håndtering af vaccineringen, efter at to læger den 16. marts bragte en tese til torvs i Sundhedspolitisk Tidsskrift om mulige årsager til bivirkninger af AstraZeneca. De havde set vaccinationer på tv, hvor personalet ikke aspirerede.

Ved aspiration kan man se, om der kommer blod i kanylen, og at man dermed vil injicere i blodbanen, hvis man fortsætter samme sted.

”Hvis vaccinen gives forkert og rammer ind i blodbanen – og ikke kun i skuldermuskulaturen – kan det i værste fald give en så voldsom, systemisk og inflammatorisk reaktion, at det kan føre til mange små blodpropper i bl.a. lunger,” sagde Niels Høiby, professor og overlæge ved Københavns Universitet og Rigshospitalet til tidsskriftet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan læses i ’Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19’ fra den 5. februar på sst.dk. Statens Serum Instituts melding af den 18. marts findes på ssi.dk under fanebladet ’Injektionsteknik’ og ’Intramuskulær injektion børn og voksne’.