Borgerforslag fik ikke flertal

Folketinget afviste borgerforslaget om at ophæve Tjenestemandsreformen
Sygeplejerske Vibeke Kline Lange Frost (forrest th.) overværede debatten i Folketinget sammen med nogle af de øvrige stillere af borgerforslaget om ophævelse af Tjenestemandsreformen.
Foto: Nikolai Linares

Folketinget har afvist borgerforslaget om at ophæve Tjenestemandsreformen, som en gruppe af græsrødder blandt sygeplejersker, pædagoger, jordemødre og andre kvindedominerede fag havde stillet.

Forslaget fik opbakning fra Enhedslisten, SF, DF, Radikale Venstre, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne, mens Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative og Nye Borgerlige ikke kunne støtte forslaget. 

Borgerforslaget blev efter førstebehandlingen sendt til videre behandling i Ligestillingsudvalget.

Forventeligt resultat

Vibeke Kline Lange Frost, sygeplejerske og hovedstiller af borgerforslaget, fulgte den knapt to timer lange debat fra tilhørerpladserne i Folketinget.

Hun kalder resultatet helt forventeligt, men slår samtidig fast, at kampen for at gøre op med Tjenestemandsreformen og det politisk skabte lønefterslæb, mange kvindedominerede fag har, ikke er slut.

”Banen er først lige kridtet op, og flere politikere på Christiansborg har jo nu tilkendegivet, at der er behov for en politisk løsning på den politisk skabte ulighed.”

Politisk løsning skal der til

Regeringen afviser ikke, at der er behov for en politisk løsning. Og på et spørgsmål fra Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper erkendte skatteminister Morten Bødskov (S) delvist, at det lønhierarki, der eksisterer i det offentlige i dag, er resultatet af en politisk beslutning taget i 1969. Men han fortsatte: 

”De seneste 50 år har overenskomstforhandlingerne inden for rammerne af den danske model løftet lønnen. Den danske model er helt unik, og jeg mener også, at der er plads til at løfte evt. skævheder.”

Støtte til lønstrukturkomité

Samme budskab lød fra bl.a. Venstre og De Konservative. Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen benyttede dog lige som regeringen dagens debat til at udtale Venstres støtte til FH’s forslag om at nedsætte en lønstrukturkomité, når overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne er afsluttet. 

”Det er en vigtig debat, vi har gang i. Men vores klare holdning er, at lønnen mellem offentligt ansatte skal aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Ligelønsproblematikken løses ikke gennem en lønreform, og vi tror på, at fagbevægelsen og arbejdsmarkedets parter kan løse det her problem.”

Kæmper videre

Vibeke Kline Lange Frost og hendes medstillere af borgerforslaget har heller ikke kastet håndklædet i ringen. 

”Nu afventer vi lidt og ser, hvad der sker. Borgerforslaget blev jo sendt tilbage til ligestillingsudvalget. Og der er jo ikke noget, der hindrer os i at revidere vores borgerforslag og fremsætte det igen,” siger hun og tilføjer: 

”Og en ting er sikkert: Er der ikke kommet en løsning på den politisk skabte strukturelle ulighed inden de næste overenskomstforhandlinger, har vi i borgerforslagsgruppen givet hinanden håndslag på, at vi kæmper videre.”