Uddannelsespladser rykker ud i landet

Plan foreslår sygeplejerskeuddannelse på Københavns Vestegn. SLS efterspørger praktikpladser

Regeringen vil skabe mere sammenhæng i Danmark, og derfor skal der være flere og bedre uddannelsestilbud uden for de store byer.

For velfærdsuddannelserne betyder det flere uddannelsespladser ude i landet fra 2022, og at færre studerende generelt kan blive optaget på en uddannelse i de store byer.

For kommende sygeplejersker betyder det, at de fremover også vil kunne tage uddannelsen på Vestegnen/Københavns Omegn.

En fornuftig løsning

En fornuftig løsning, mener næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg:

”Det er svært at rekruttere nok sygeplejersker til sundhedsvæsenet i hele landet, men udfordringen er faktisk størst i Hovedstaden. Derfor giver en ny uddannelse på Vestegnen god mening. Samtidig er det vigtigt, at vi ikke bare opretter nye studiepladser, men at der også kommer fokus på, hvordan vi rekrutterer til velfærdsuddannelserne og fastholder de studerende, der optages på uddannelsen,” siger hun.

Væk fra de store byer

Præcise tal for de enkelte uddannelser herunder sygeplejerskeuddannelsen er ikke fastlagt endnu, men samlet set er det målet, at 60 pct. af pladserne på de store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de store byer.

Det vil sige uddannelsen til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver. Midlet er at flytte 1.300 uddannelsespladser væk fra de fire største byer og samtidig oprette 1.000 nye uddannelsespladser.

”Det er vigtigt, at den her øvelse ikke betyder nedlæggelse af pladser i de store byer for at flytte dem ud. Vi kan se, at det er på uddannelserne ude i landet, at der er den laveste søgning og flest ledige pladser. Det værste, der kan ske, er, hvis det kommer til at betyde, at færre bliver uddannet til sygeplejerske, fordi man ikke kan få pladserne besat,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Sygeplejerskeuddannelsen er i forvejen en af de uddannelser, som kan læses flest steder i landet. I 2020 var det således ca. 57 pct. af optaget, der skete på uddannelserne udenfor de store byer.

Succes forudsætter praktikpladser

Også formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), Julie Bjerg Jakobsen, er positiv over for udspillet:

”Sygeplejersker arbejder i hele landet, og uddannelsen skal selvfølgelig ligge der, hvor de skal arbejde. Det er rigtig positivt, hvis vi får flere studiepladser, for der mangler sygeplejersker, men skal øvelsen lykkes, kræver det, at der også skaffes nogle flere praktikpladser, og at der følger penge med til en ordentlig praktik.”

At det kommer til at kræve flere praktikpladser, er regeringen opmærksom på. Med i udspillet er dannelsen af et nyt nationalt partnerskab for velfærdsuddannelserne med regioner og kommuner.

Det skal være med til at sikre, at der kan etableres flere praktikpladser, så optaget på velfærdsuddannelserne kan øges fra 2022.

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen
Uddannelse