Helt anderledes end sidste år

Maria Nielsen, sygeplejerske på Intensiv Afdelingen på Bispebjerg Hospital, frygtede en gentagelse af sidste års store pres fra indlagte med covid. Sådan gik det ikke. Ny rapport viser samtidig, at uvaccinerede udgør omkring halvdelen af de indlagte covid-patienter på landets intensivafdelinger.
Faktaboks

De uvaccinerede på intensivafdelingerne er gennemsnitligt 56 år. Det er 17 år yngre end færdigvaccinerede. Samtidig har de også færre kroniske sygdomme end dem, der har fået mindst to stik. Desuden er mænd overrepræsenteret blandt de indlagte på intensiv.

Kilde: Rapport fra RKKP,  udgivet d. 6. januar. 

”Here we go again”. Det var Maria Nielsens første trætte tanke, da hun i starten af december fik at vide, at hendes afdeling, Intensiv på Bispebjerg, skulle øge kapaciteten og forvente et mulig stort pres fra indlagte covid-patienter. 

”Og så lige op til jul. Det orkede jeg bare ikke én gang til,” tilføjer Maria Nielsen. Men sådan gik det ikke. Heldigvis. 

”Altså, vi har haft travlt, men slet ikke som sidste år, hvor vi måtte have hjælp fra kolleger fra anæstesi og opvågning. Men vi har da været oppe på 14 indlagte,” siger Maria Nielsen. 

Af dem har ca. 1/3 været covid-patienter, der er mere ressourcekrævende pga. det isolationsregime, der følger med. 

”Det er jo isolationen, værnemidlerne, der skal af og på, afspritning osv., der tager tid. Jeg var også på arbejde i starten af januar sidste år, og da var vi oppe på 21-22 patienter,” siger Maria Nielsen.   

De uvaccinerede fylder mest 

Det sygdomsbillede går igen på landets øvrige intensivafdelinger. På trods af at smittetallene aldrig har været højere pga. omikronvarianten, ses der ikke en voldsom stigning i covid-19-patienterne på intensiv.

Det viser en ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som gør status over situationen med covid-patienter på landets intensivafdelinger. Den dækker perioden fra 1. november til 31. december, hvor i alt 329 var indlagt.

De uvaccinerede fylder omkring halvdelen af pladserne blandt covid-indlagte på intensivafdelingerne. Det på trods af, at over 78 pct. af den danske befolkning er fuldt vaccineret.

Risikoen for at blive intensivindlagt er dermed større for uvaccinerede, pointerer Anders Perner, overlæge på Rigshospitalets intensivafdeling. Han er desuden professor i intensiv medicin.

”De, der er uvaccinerede, er yngre og har færre kroniske sygdomme, som skulle mindske deres risiko for et svært sygdomsforløb. Men alligevel bliver de stadig så syge som dem, der er ældre og har kroniske sygdomme, at de havner hos mig og mine kolleger,” siger han til Berlingske.

Maria Nielsen må ikke beskrive patienterne for detaljeret, men siger:

”Der er både vaccinerede og uvaccinerede blandt de indlagte, og det er ikke kun ældre mennesker, der kommer på intensiv med covid.”

Emneord: 
Arbejdsbelastning