Leder: Det er sundhedsvæsenets fremtid, der er på spil

"Forhåbentlig ser vi langt om længe et bredt politisk flertal fremlægge en sundhedsaftale, der skal sikre bedre sammenhæng for borgerne i sundhedsvæsnet."
Grete Christensen
Foto: Claus Bech

2022 bliver uden tvivl endnu et år, hvor sygeplejersker vil få stor opmærksomhed: Manglen på sygeplejersker er flere steder en alvorlig trussel mod patientsikkerheden og giver et stort arbejdspres i hverdagen.

Forhåbentlig ser vi langt om længe et bredt politisk flertal fremlægge en sundhedsaftale, der skal sikre bedre sammenhæng for borgerne i sundhedsvæsnet.

Sygeplejerskernes betydning står ikke til diskussion, det gør til gengæld vores løn, som vi forventer at lønstrukturkomitéen kan hjælpe på vej.

I Dansk Sygeplejeråd lyttede vi også opmærksomt til statsministerens nytårstale. Vi deler statsministerens ønske om at gentænke ældreområdet med fokus på værdighed og kvalitet.

Men Dansk Sygeplejeråd vil samtidig gøre de relevante ministre opmærksomme på, at det er afgørende at sikre de sundhedsfaglige kompetencer og en stærk faglig ledelse i ældreplejen.

De ældre lever i stigende omfang et liv med flere kroniske sygdomme, som regeringen ikke må overse i deres iver for at sikre mere valgfrihed, flere gåture og bedre aktiviteter i aktivitetscenteret.

I 2022 vil vi på de interne linjer gøre, hvad vi kan, for at samle vores fælles energi i et kraftfuldt fællesskab.

Fællesskabet er afgørende, når vi mødes med kolleger i det tværfaglige samarbejde, ligesom det er betydningsfuldt i mødet med arbejdsgivere og vores mange samarbejdspartnere.

Vi skal også folde vores nye vision ud med vores bidrag til fremtidens sundhedsvæsen: Sygeplejerske – for livet. 

 
 

Emneord: 
Sundhedsvæsen