Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 21 oprettet en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Den kan søges af medarbejdere og ledere på alle regionale arbejdspladser.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023.

Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:
•    Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb
•    Digitalisering og teknologi. 

Læs om temaer, og find ansøgningsskema og navne på kontaktpersoner for yderligere oplysninger 

Emneord: 
Forskning