Kvinder får mindre i løn end mænd i samme job

Kvinder tjener 7 pct. mindre end mænd i samme job på samme arbejdsplads, viser stor international undersøgelse.

Ligelønsloven i Danmark er klar: Kvinder og mænd, som udfører samme type job på samme type arbejdsplads, skal have det samme i løn.

Men et stort internationalt studie dokumenterer, at det langt fra er tilfældet, heller ikke i Danmark.

”Danske kvinder tjener i gennemsnit 7 pct. mindre end mænd, selv om de arbejder på samme arbejdsplads, har samme profession og samme job.

Studiet viser også, at disse lønforskelle i de enkelte virksomheder i høj grad bidrager til, at vi har den store forskel på 18 pct. mellem kvinder og mænds løn generelt i det danske samfund,” siger Lasse Folke Henriksen. Han er lektor på Copenhagen Business School, CBS, og medforfatter til undersøgelsen.

”Den nye viden må inspirere til en ny drejning af den politiske debat om ligeløn i Danmark og vække stof til eftertanke hos beslutningstagere i virksomhederne. Hele 40 pct. af det samlede løngab i Danmark kan henføres til, at kvinder får lavere løn ude på arbejdspladserne end mænd i samme profession og job,” konkluderer Lasse Folke Henriksen. 

Ingen data for sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har ikke data for, om mandlige sygeplejersker tjener mere end kvindelige sygeplejersker, når man har renset for f.eks. alder, uddannelse og deltid ligesom i forskningen fra CBS.

Helt overordnet er mandlige sygeplejerskers faste løn marginalt højere end kvindernes i regioner og kommuner. Men en højere andel af mandlige sygeplejersker er også ledere og har specialuddannelser. Forskellen bliver større, når man tæller genetillæg med, fordi mændene tager flere aften-, natte- og weekendvagter.

Studiet er gengivet i tidsskriftet Nature Human Behavior og kan findes her

Emneord: 
Løn