Dengang: En passende uniform

Det har taget lang tid at klæde sig på med sløjfer, bælter, kraver og mange knapper, der skulle fæstnes. Men at bruge tid på omklædning har ikke været det store problem.

Frederiks Hospital år 1904
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
I starten af det 20. århundrede var det af stor vigtighed, at sygeplejeuniformen udgjorde en passende beklædning for en kvinde på arbejde. Som det blev beskrevet i Tidsskrift for Sygepleje fra 1908, ”kan man med rette forlange, at Sygeplejerskernes tjenestedragt skal være så pyntelig og net som muligt”.

Det har taget lang tid at klæde sig på med sløjfer, bælter, kraver og mange knapper, der skulle fæstnes. Men at bruge tid på omklædning har ikke været det store problem. Man boede på sygehuset og tog bare uniformen på med det samme. Sygeplejersker blev ligefrem opfordret til også at bære sygeplejedragten i deres fritid. Sekretæren for DSR udtalte i 1911: ”Naar Sygeplejersken færdes paa gaden i Dragten, vil man i reglen møde større Høflighed, Hensynsfuldhed og Hjælpsomhed.”

Billedet er fra Frederiks Hospital år 1904.

Emneord: 
Sygeplejens historie