Leder: Selvstændighedsområde vil spare tid og besvær

Kommunale sygeplejersker peger på mange fordele for borgere og medarbejdere, hvis regeringens forslag om selvstændigt virksomhedsområde gennemføres. ”Vigtigt at realisere sygeplejerskernes potentiale,” mener formand Grete Christesen.
Foto: Søren Svendsen

Regeringen er kommet med forslag om, at sygeplejersker skal have et selvstændigt virksomhedsområde, som gør, at de kan udføre en del af de dagligdags opgaver uden først at tale med borgerens læge. Forslaget bliver godt modtaget af de kommunale sygeplejersker. 

Inge Jekes, udviklingssygeplejerske i Kalundborg Kommune: 

”Det giver absolut ingen mening, at vi skal kontakte lægen først for så derefter at kunne foretage en måling og så ringe tilbage til lægen. Det er spild af alles tid, og ikke mindst forsinker det behandlingen.”

Inge Jekes er også formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne. Hun uddyber, hvad hun henviser til:

”Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetstandard for akut sygepleje, hvor blodsukker, hæmoglobin og crp (måling af infektionstal, red.) omtales som prøver, der skal måles. Lægerne oplever det som en stor hjælp, at vi kan oplyse de værdier, når vi kontakter lægen.”

Lone Kjær Jensen, Tårnby kommunes akutteam, er helt enig. Hun henviser til måling af infektionstal som et eksempel:

”Hvorfor gør du det ikke bare?”

”Infektionstal tager vi lægeordineret. Det kan jeg godt forstå, men det kunne være fedt, at vi selv kunne få lov til at vurdere, hvornår det skal tages. F.eks. hvis en plejehjemsassistent ringer på vegne af en plejehjemsbeboer i weekenden og spørger, om jeg kan kigge forbi, så må jeg faktisk ikke tage borgerens infektionstal. Jeg skal ringe til 1813 og tale med en læge. Når jeg har fået tilladelse, tager jeg infektionstallet, og så skal jeg ringe tilbage til 1813. Typisk får jeg en ny læge i røret. 1813-lægerne siger tit: ”Hvorfor ringer du til mig? Hvorfor gør du det ikke bare?”,” siger Lone Kjær Jensen.

Med udspillet til en sundhedsreform lægger regeringen op til en bedre anvendelse af sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer. Det er godt nyt for sygeplejersker og patienterne, mener Grete Christensen:

”Der er mange opgaver, som sygeplejersker er uddannet til, og som de godt kan udføre uden at spørge en læge først. Jeg synes, det er vigtigt at realisere sygeplejerskernes potentiale fuldt ud, for dermed kan vi bidrage til at løse nogle af udfordringerne i sundhedsvæsenet, som jo opstår, bl.a. fordi vi mangler med­arbejdere.”

”Regeringen har lyttet til os”

Især i kommunerne er der et stort potentiale og behov for at anvende kommunale sygeplejerskers og akutsygeplejerskers kompetencer bedre. F.eks. viser en rapport udarbejdet af Deloitte for Dansk Sygeplejeråd, at sygeplejersker bruger meget tid på at få tilladelse af en borgers praktiserende læge til f.eks. at behandle sår. Det medfører, at borgere og patienter skal vente, og det kan regeringens forslag ændre på.

”Jeg er glad for, at regeringen har lyttet til os og til de gode internationale erfaringer,” siger Grete Christensen.
 

Emneord: 
Politik