Svar på Testen (3/2023): "Målet er et velfungerende sundhedsvæsen"