Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Styrelsen for Patientsikkerhed: På høje tid med selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker

Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker er en helt naturlig udvikling og på høje tid, lyder det fra direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri. Det vil fjerne nogle af de unødvendige flaskehalse og give patienterne smidigere behandling og kortere ventetid.

61004165

Opbakning fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Som en del af regeringens udspil til en sundhedsreform er der lagt op til et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker. Det betyder blandt andet, at sygeplejersker skal kunne tage blodprøver, vaccinere, give i.v. væske og sy mindre sår.

Et forslag som møder opbakning fra Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed:

”Jeg synes, at det er en god ide, det er en helt naturlig udvikling og på høje tid. Nogle sygeplejersker er i forvejen specialiseret indenfor et bestemt område, og generelt udvikler fagområderne sig hele tiden, ligesom opgaveporteføljerne rykker sig. Læger laver mange andre ting i dag, som de ikke gjorde, da loven blev vedtaget. Mange autorisationsgrupper har allerede et selvstændigt virksomhedsområde,” siger hun og fortsætter:

”Der er sket en kolossal udvikling inden for sygeplejerskefaget, siden loven blev vedtaget. Derfor giver det god mening, men det er naturligvis med patientsikkerheden for øje. I det daglige kliniske arbejde på hospitalerne tilkaldes dygtige anæstesisygeplejersker jo allerede, når læger eksempelvis ikke kan finde en åre hos patienter i kemoterapi.”


Smidigere behandling, kortere ventetid og færre kontakter

Med et selvstændigt virksomhedsområde, vil sygeplejersker fremover kunne iværksætte visse typer opgaver uden forinden at skulle have en delegation fra en læge. Det drejer sig om opgaver, som i stor udstrækning allerede i dag udføres af sygeplejersker på delegation fra en læge, men hvor sygeplejersken har den nødvendige faglighed til selv at tage stilling.

Hvilken betydning vil et selvstændigt virksomhedsområde få for sundhedsvæsenet og patienterne?

Patienterne vil opleve en mere smidig behandling, kortere ventetid og færre aktører indblandet i deres behandlingsforløb. Det vil give lægerne mere tid til andre opgaver, og sygeplejerskerne vil få en større fleksibilitet i deres daglige arbejde. Det vil altså fjerne nogle af de unødvendige flaskehalse.

Anette Lykke Petri Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Fuld tillid til at sygeplejerskerne kan løfte opgaven

Hvad vurderer du, at det vil betyde for patientsikkerheden?

”Sygeplejerskerne skal selvfølgelig oplæres, og de skal fortsat leve op til autorisationsloven og udvise omhu og samvittighedsfuldhed, men jeg har fuld tillid til, at de kan løfte opgaven. Desuden viser erfaringer fra covid-19 pandemien jo netop, at andre faggrupper, også personer, der ikke er sundhedspersoner, har kunne varetage lægeforbeholdte opgaver på delegation. Der er vaccineret millioner af danskere på den baggrund.”

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af en sundhedsreform har Lægeforeningen været ude at kritisere forslaget om et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker. De peger blandt andet på, at patienterne risikerer, at sygeplejersker tager unødvendige blodprøver, som de i øvrigt ikke har forudsætningerne for at tage stilling til resultaterne af.

Det er dog hverken nyt eller uafprøvet med et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker, hvis man retter blikket mod andre lande.

Anette Lykke Petri peger på, at blandt andet sygeplejersker i Sverige, England, Holland, New Zealand, Canada og USA har et selvstændigt virksomhedsområde. Omfanget varierer typisk afhængig af deres specialisering, efteruddannelse og ansættelse.

Så du deler ikke Lægeforeningens bekymring for patientsikkerheden?

”Nej. Men vi skal selvfølgelig hele tiden tage hensyn til patienternes sikkerhed.”

Nødvendigt med lovændring

Lægeforeningen har også peget på, at der allerede er vide rammer for, hvilke opgaver sygeplejersker kan varetage på en læges ansvar. Derfor bør regeringen i stedet se på, hvordan de eksisterende rammer kan forenkles og gøres mere gennemsigtige, lyder det fra Lægeforeningen.

Hvorfor er det nødvendigt med en lovændring?

”Det er nødvendigt, fordi det lige p.t. fremgår af autorisationsloven, at opgaverne er lægeforbeholdte. Denne behandlingsret har i vidt omfang været delegeret til sygeplejerskerne, men hvis sygeplejerskerne selv tillægges denne ret, vil de fremover selvstændigt kunne udføre disse opgaver. Uden at der altid først skal en læge ind over,” siger Anette Lykke Petri.