Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Jo flere kvinder i faggruppen jo lavere løn

Der er stadig væsentlige lønforskelle mellem mandsdominerede og kvindedominerede fag i dagens Danmark. Se en grafisk oversigt her.

Store lønforskelle

Denne figur i Lønstrukturkomitéens rapport er vigtig. Den viser nemlig, at der er store lønforskelle mellem mandsdominerede og kvindedominerede fag i Danmark.

Det betyder, at de kvindedominerede fag generelt har et lønefterslæb i forhold til de mandsdominerede fag med samme niveau af uddannelse, erfaring og ledelsesansvar. Det kan du bl.a. se ved, at faggrupper inden for social- og sundhedsområdet (de pink prikker): 

  • Har en høj andel af kvinder på 70-100 pct.

  • Ligger under nulpunktet på den horisontale linje, som du kan se markeret med cirklen på grafen . Det betyder, at de har en lavere løn end forventet ud fra deres uddannelse, erfaring og ledelsesansvar.  
Grafen viser, at lønnen i de kvindedominerede omsorgs- og sundhedsfag er systematisk lavere i forhold til de øvrige fag.
Ulige løn mellem fag i den offentlige sektor

LEU-afvigelsen er i denne graf opdelt efter personalegruppe og kvindeandel i gruppen.

Figurens vigtigste pointer for sygeplejersker 

  • Lønnen i de kvindedominerede omsorgs- og sundhedsfag er systematisk lavere i forhold til de øvrige fag. Kvindedominerende fag er defineret som fag, hvor kvindeandelen er mere end 70 pct.

  • Personalegrupperne i kvindedominerede fag  får mindre i løn end deres ledelsesansvar, erfaring og uddannelse svarer til. Læs mere om sygeplejerskernes lederansvar, erfaring og uddannelse

  • Grafen viser, at kvindeandelen er størst inden for sundheds-, social- og serviceområdet, herunder sygepleje.

  • Sygeplejerskerne og andre personalegrupper med døgnarbejde ligger kunstigt højt i denne beregning, da figuren er udarbejdet på lønnen med genetillæg

Uligeløn kan ikke løses ved overenskomstforhandlingerne

  • For DSR er ligeløn en af de mest centrale udfordringer for ligestilling mellem kønnene i Danmark. Figuren understreger problemet med uligeløn i de kvindedominerede fag, som DSR har sagt længe.

  • I DSR skal vi både lokalt og centralt– og i fællesskab med andre faggrupper – stille krav til politikerne og arbejdsgiverne om et opgør med uligeløn. Vi kæmper for en forbedring af sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår.

  • Uligelønnen er et politisk skabt problem. Det kan ikke alene løses gennem de ordinære overenskomstforhandlinger. Derfor skal politikerne på Christiansborg og arbejdsgiverne tage ansvar for at sikre de økonomiske rammer for ligeløn.

  • Det starter med lønnen. Vi mangler sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen, og sygeplejerskerne peger selv på lønnen som en af løsningerne.