Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Du skal til jobsamtale

Du er kommet igennem nåleøjet og er blevet kaldt til jobsamtale som sygeplejerske. Få ideer til, hvordan du forbereder dig og få argumenter til, hvordan du forhandler løn til samtalen.

Du er blevet kaldt til jobsamtale, men hvordan forbereder du dig bedst? Arbejdsgiver vurderer, på baggrund af din ansøgning og CV, at du er kvalificeret til jobbet. I videoerne, fortæller sygeplejefaglige ledere, hvordan du bliver klar til at møde arbejdsgiverne til jobsamtalen.

Jobsamtalen fra A-Z

Hvordan foregår en ansættelsessamtale egentligt? Og hvordan forbereder du dig bedst?
Se videoen, der følger en sygeplejerske fra start til slut gennem en jobsamtale:

Det kigger arbejdsgiveren efter!

Hvad lægger arbejdsgiveren mest mærke til og hvordan forbereder du dig bedst til at håndtere mødet med din måske kommende arbejdsgiver? Se interview med en arbejdsgiver og en ansøger:

Lønforhandling til jobsamtalen

Få gode råd og argumenter, som du kan bruge til lønforhandling. Du forbedrer dine muligheder for at få mere i løn som sygeplejerske, hvis du forbereder dig på lønforhandling, inden du går til jobsamtale.

Få mere i løn ved jobskifte

Det er typisk når du skifter job, at du har mulighed for at få mere i løn. Der er derfor god grund til at forberede dig på at tale om løn til jobsamtalen. Her på siden får du tips og argumenter til, hvordan du gør – og du kan se, hvordan du får hjælp af din tillidsrepræsentant.

Vilkår som du kan påvirke ved ansættelsen

Alle regionalt- og kommunalt ansatte sygeplejerskers løn er sammensat af forskellige elementer. Størstedelen af lønnen er fastsat i overenskomsten, men en del af lønnen kan forhandles lokalt fx ved ansættelsen. Følgende er ting, som det kan være muligt at forhandle om til jobsamtalen:

 • Lønindplacering
 • Tillæg
 • Pensionssats
 • Personalegoder
Til dig der er leder eller søger job som leder
Er du leder, kan du læse mere under Lønberegning for ledere, da der kan gælde andre regler og forhold angående lønforhandling for dig. Du kan også henvende dig til Lederforeningen i DSR.

Sig ikke op før du har et ansættelsesbrev og lønnen er klar

Overordnet set er det vigtigt at huske, at du ikke må opsige din nuværende stilling, før du har modtaget ansættelsesbrev fra din nye arbejdsgiver og forhandlet lønnen på plads. Hvis det tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre, skal du som minimum bede om en skriftlig bekræftelse pr e-mail fra din nye arbejdsgiver med angivelse af, at de vil ansætte dig, og hvad der er indgået mundtlig aftale om – herunder løn, tillæg og øvrige vilkår.

Argumenter for højere løn

Du er en attraktiv arbejdskraft. Stil derfor krav om at få løn for dine kompetencer. Hvad kan du selv have af overvejelser og hvilke argumenter kan du bruge til at forhandle løn til jobsamtalen. Sæt ord på, hvad du kan fx på følgende måde:

 • Hvor mange års anciennitet har du med, som kan give højere løn?
 • Har du særlige kvalifikationer eller uddannelser, som berettiger til en højere løn?
 • Har du kompetencer, arbejdsgiveren har svært ved at skaffe andre steder, der kan stille dig stærkere i lønforhandlingen?
 • Har du taget en master, kandidat og /eller ph.d.?
 • Er du villig til at tage stillingen - også selvom du ikke får forhandlet den løn og de tillæg, du havde regnet med?
 • Er der kompetenceudvikling, uddannelse eller andet, som du kan forhandle på plads som alternativ til et løntillæg?
 • Stiller arbejdsgiver det som en betingelse for, at du får jobbet, at du skal gennemføre et kompetenceforløb såsom en special- eller masteruddannelse, opfordres du til at kontakte din kreds.

Typisk afsluttes jobsamtalen med en drøftelse af lønnen og de øvrige vilkår. Alternativt drøftes det, når du får tilbudt jobbet og inden du skriver under på kontakten. 

For overenskomstansatte sygeplejersker, er en pensionsordning i Pensionskassen for Sygeplejersker, der varetages af PKA, obligatorisk. Læs om din pension hos PKA.

Brug din tillidsrepræsentant

Får du tilbudt en ny stilling, skal du hurtigst muligt kontakte tillidsrepræsentanten på din kommende arbejdsplads, da det er ham eller hende, der kan aftale tillæg for nye kolleger. Din kreds kan oplyse, hvem der er din kommende tillidsrepræsentant.

Fakta om lønstigning

 • Ansatte i regionen, får automatisk lønstigning efter fire år.
 • Ansatte i kommunen, får automatisk lønstigning efter fire år.
 • Er du ansat i staten eller privat, er der forskellige lønstigninger afhængigt af, hvor du arbejder.
 • Find din lønvejledning her, hvis du arbejder i regionkommune, stat eller indenfor det private område.

Se også...

Lønberegneren

Regn din løn ud med Sundhedskartellets lønberegner, hvis du er regionalt eller kommunalt ansat. Lønberegneren tager udgangspunkt i seneste overenskomst.

Lønberegneren
Ansøgning og CV

Få hjælp til, hvordan du skriver en motiveret ansøgning og hvordan du opstiller dit CV.

Jobsøgning